Bulgaristan vatandaşları, AB’de suç ihbarları konusunda en aktif

BTA tarafından alıntılanan Eurostat’ın 2016 tarihli “suç” konulu geniş çaplı analizine göre Bulgaristan vatandaşlarının yaklaşık 25’i, yani neredeyse her dört vatandaştan biri, işlenen bir suç veya vandallık olayında yetkili makamlara ihbarda bulunmaya hazırdır. İstatistik verilerine göre bir suç, kriminal veya vandallık olayında, yetkili organlara görgü tanığı olarak ihbar vermeye hazır olan Avrupalıların oranı yaklaşık yüzde 15 civarında. Bulgaristan, vatandaşlarının yüzde 25’inin suç ihbarında bulunma hazırlığı açısından AB’de lider konumunda. İtalya için bu gösterge yüzde 20, Hollanda ve İngiltere için yaklaşık yüzde 18. Hırvatistan’da bu oran yüzde 3, Polonya’da ise yüzde 5. Eurostat verilerine göre AB şehirlerinde neredeyse her beş vatandaştan biri, yani nüfusun yaklaşık yüzde 20’si, suçla mücadeleye katkıda bulunmaya hazırdır. Kırsal kesimlerde vatandaşların hazırlık oranı neredeyse üç kat daha düşüktür. Bu kesimlerde yaşayanların ancak yaklaşık yüzde 7’sinin böyle bir tutumu sergilebileceği tespit edilmiştir. Eurostat analizine göre, Bulgaristan kişi başına düşen adalet sağlama giderleri en düşük AB ülkeleri arasında yer alıyor. Suçla mücadeleye en çok kaynak İsviçre ayırıyor. İsviçre’de suçla mücadeleye kişi başına 450 avro ayrılıyor. Bu gösterge açısından ikinci ülke, kişi başına ayrılan 200 avro ile Lüksemburg. Bulgaristan ve Macaristan’da bu amaçla yaklaşık 50 avro ayrılıyor, Kıbrıs ve Romanya’da ise yaklaşık 25’er avro olmak üzere en az kaynak harcanıyor. Analizde, geniş suç yelpazesinin bazı kilit noktaları da belirtiliyor. Burada kasıtlı cinayetler ilk sırayı alıyor. Söz konusu dönemde Bulgaristan’da kasıtlı cinayetler 130 idi, ki bu 100 bin kişiye 1,7 cinayet işlendiğini gösteriyor. AB’de bu konuda ortalama gösterge yüzde 0,7 oranında. Litvanya, Letonya ve Estonya’da cinayetlerin payı en yüksek. Üç Baltık Cumhuriyetinde 100 bin kişiye 7 cinayet vakası düşüyor. İngiltere ve Avusturya’da 100 bin kişiye 0,5’in altında cinayet vakası var. Fransa, 1017 cinayet vakası ile en çok cinayetin kaydedildiği ülke, yani Fransa’da 100 bin kişiye 1,5 cinayet düşüyor.

Çeviri: Rayna İvanova

Share
Reklamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir