Bulgaristan uyrukluğu neden bu kadar cazip?

Şu anda en az 200 bin Makedonya vatandaşının, Bulgaristan vatandaşlığına geçmeyi istediklerinin anlaşılması üzerine yurt dışı diasporalardan soydaşlarımıza uygulanan köken tespit prosedürünün titizliğini artırma gerekliliği oluştu.

Yasa gereği köken belgesi, vatandaşlık adaylarının ibraz ettikleri esas belgelerden biridir. Yurdışı Bulgarlar Devlet Ajansı tarafından köken tasdik belgelerinin verilmesinde saptanan usulsüzlüklerden dolayı Adalet Bakanlığı nezdindeki Vatandaşlık Konseyi ile Ajans arasındaki ilişkiler gerildi ve köken belgelerinin delillerle desteklenmiş olmadığı yazışmalar neredeyse donduruldu. Soruna çözüm getirilmesi ertelenmeye gelmez, çünkü devlet kuruluşları arasındaki görüş farklılıklarının çok ötesinde olan bir durum söz konusudur.

Vatandaşlık başvurularının büyük bir bölümünün sadece ve sadece diğer AB ülkelerine problemsiz bir şekilde göçetmek amacı ile sunulmuş olduğu herkesçe bilinmektedir. Bu durumda Yakın Doğu’dan Batı Avrupa’ya yönelik göç baskısını engellediğini iddia eden Bulgaristan, kendi mevzuatına ayrkırı düşen evraklar vernekle diğer bölgelerden gelen göç baskısının önünü açmış oluyor. Bulgar diasporasının bulunduğu devletlerden gelebilecek göçmenlerin sayısı yüzlerce bini buluyor, çünkü uyrukluk başvuruları sırf Makedonya’dan değil, Arnavutluk, Ukrayna, Kosova, Moldova, Sırbistan, Türkiye ve hatta Arjantin’den bile sunuluyorlar.

Bulgar vatandaşlığının engelsiz bir şekilde verilmesi, ülke içi problemlere de yol açabilir. 300 bin kadar etnik Bulgarlar’ın bulunduğu Ukrayna’da yaşanan silahlı çatışmalar sırasında Bulgaristan’ın bunca insanı kabul edip kendilerine geçim kaynağı sağlamak durumunda olmadığı açık bir şekilde görüldü.

Yakın günlerde Adalet Bakanının Yurtdışı Bulgarlar Meclis Komisyonuna gitmesi ve alınacak önlemlerin düşünülmesi bekleniyor.

Bu arada toplumun beklentisi, ulusal menfaatlerimizi güden çözümlerden yanadır. Getirilecek çözümler konojonktürel siyasi ve milliyetçi gerekçelerin sonucu değil, yasa dışı uygulamaların önünü kesen ve uluslararası düzenlemelere uygun çözümler olmalıdır.

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir