Bir araştırma, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yapılan bir çalışmaya atıfta bulunarak, Bulgaristan vatandaşlarının savaştan sonra Rusya ile tam işbirliği ilişkilerinin yeniden kurulmasından yana olduğunu ortaya koydu. Focus Ajansı tarafından yayınlanan verilere göre, Avusturyalıların ve Macarların yaklaşık üçte biri, Almanların ise dörtte biri aynı görüşü paylaşırken, Polonya’da araştırmaya katılanların yüzde 39’u, Ukrayna’daki savaş sonrasında bile Rusya ile tüm ilişkileri kesmeye hazır olduklarını belirtti.

Araştırma ayrıca Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 47’sinin Rusya’yı stratejik olarak işbirliği ortağı olarak gördüğünü ve yüzde 18’inin ise Rusya’nın ülke çıkarlarını ve değerlerini paylaşan bir müttefik olduğuna inandığını ortaya koyuyor.

Verilere göre ülke vatandaşlarının yüzde 17’si, Rusya ile anlaşmazlık içinde olduğumuz bir rakip olarak görüyor. İtalya ise bu verilerin ortasında yer alıyor – ankete katılanların dörtte biri Rusya’yı Avrupa’nın veya kendi ülkelerinin “müttefik” veya “işbirliği ortağı” olarak görürken, sadece yaklaşık üçte biri Moskova’yı “düşman” olarak kabul ediyor.

Bulgaristan vatandaşlarının yüzde 39’u, Rusya’ya silah tedarik etme kararı alırsa Çin’e yaptırım uygulanmasına gerek olmadığını düşünürken, yüzde 24’ü karşıt görüşte olduğunu belirtiyor. Geri kalan yüzde 38 ise kararsız kalmaktadır.

BG Haber

Reklamlar