Hükümet Basın Merkezi’nden alınan bilgiye göre, Bulgristan devleti Batı Balkanlar, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’daki ülkelerdeki projelerin finansmanı için 1 386 000 avronun üzerinde hibe sağlayacak.

Projeler, öncelikli olarak Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklığı ülkeleri olmak üzere, Bulgaristan’dan sağlanan kalkınma yardımı ve insani yardıma yönelik, Orta vadeli program kapsamında yer almakta.

Batı Balkanlar’da 25 projeye 795 000 avronun üzerinde finansman sağlanacak. Kuzey Makedonya’ya destek, evrensel sağlık sigortası, insan haklarının korunması ve demokratik reformlara yönelik olacak.

Sırbistan ve Arnavutluk’ta sosyal ve ekonomik kalkınma, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim desteklenecek.

Bosna Hersek ve Kosova’da anaokulları ve okullarda eğitime destek verilecek. Karadağ’da sağlık sektörü desteklenecek.

Moldova, Ermenistan ve Gürcistan’da, idari kapasitenin, kültürlerarası diyaloğun ve sağlığın geliştirilmesi için 9 projeye 283 000 avronun üzerinde finansman sağlanacak.

BNR

Reklamlar