Geçici hükümet dünyada Bulgar medyalarını destekleme genelgesini kabul edebilir.

47. Halk Meclisi nezdinde Yurtdışı Bulgarları Komisyonu’nun görevi altı ay sürdü.Komisyon Başkanı Antoaneta Tsoneva bakanlıkların, ajansların ve yurtdışı toplulukların işleriyle doğrudan veya dolaylı yetkili olan başka kurumların öne sürdüğü problemleri de masaya yatırdıklarını söyledi. 


„Bulgaristan vatandaşlığı veya daimi ikamet alan Ukrayna, Moldova veya Batı kenarlar bölgesinden Bulgar asıllı gençlerin okullara kabul edilmesinde zorluklar yaşadıkları sorunu belirgindi. Yüksek Okul Eğitimi Yasasında yapılan değişikliklerle var olan engeller ortadan kaldırıldı. Şimdi Bulgar uyruğuna geçmiş olanlar da, Bulgar aidiyeti belgesi olanlar gibi Bakanlar Kurulu’nun 103 No’lu genelgesinden üniversitelere giriş yapabilir. Bu kolaylık Bulgaristan ile bağı olan binlerce genci yakından alakadar ediyor. O yüzden bu yasal değişiklik tam çoğunlukla onaylandı”.

Komisyon çalışmalarında bir diğer başarı ise Bulgar öğretmenlerinin uzun süreli yurtdışı görevlendirilmesiyle ilgili oldu.

„Bu genelge 10 yıldan beri değişmemişti. Şimdi bu öğretmenlerin günlük harcırahı %30 arttırıldı, kira desteği, onlara ve ailelerine yılda ikişer defa yol masraflarının karşılanması kararlaştırıldı. Sosyal, sağlık ve diğer güvenceler de iyileştirildi. Dolayısıyla yurtdışında Bulgarca eğitimi artık çok daha iyi koşullarda gerçekleşecek”.

Antoaneta Tsoneva, komisyon başkanı görevi bitmeden sayılı günler önce, yurtdışında Bulgarca dersinin, diğer Avrupa dilleri olduğu gibi resmi final ders dili tanınması konusunda bir foruma katıldı.

„Bu uzun süredir yürütülen bir mücadele. Avrupa Parlamentosu da konuyu inceledi ve Bulgarcanın da böyle statü kazanması konusunda kararname yayınladı. Ancak bu karar ültimatom niteliği taşımıyor ve bütün Avrupa dillerinde aynı anda uygulanması şartı yok.Eğitim Bakanlığı ile her ayrı ülke arasında aşama, aşama anlaşmalarla olmalı”.

Uzman, Pazar dil okullarına giden çocukların daha 4 yaşından itibaren Bulgar dilini öğrenmeleri ve okumaları için teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Antoaneta Tsoneva, Halk Meclisi'nde „Dünyada Bulgar medyaları” sergisinin açılışında.

Son olarak da bu amaçla 200 000 leva bütçe onaylandı ve geçici hükümet kararı onaylayınca bu paralar Pazar dil okullarına tahsis edilecek.

„Umarım geçici hükümet bu genelgeyi kabul eder, çünkü öngörülen kaynaklar Dışişleri bakanlığı bütçesine aktarılmalı. Seçimlere gidiyor olsak da, devlet işlerini durdurmasın” mesajını iletti.

Dünyada Bulgar Kültür Kurumlarının işlevini değerlendiren Tsoneva, başkanlarının yurtdışında Bulgar topluluklarıyla çok daha sıkı işbirliği ve daha güçlü angajmanları olması gerektiğini belirtti.

Reklamlar