Yorum

Azerbaycan Çırası

BÜYÜK DOSTLUKLAR EBEDİDİR.

 

Önce, bu uluslararası Bulgaristan – Azerbaycan – Türkiye ilişkileri Konferansımızda bizleri bir araya getiren Bilim Kurulu Başkanlığımıza ve üyelerimize; foruma ev sahipliği yapan Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sn. Atila AYDINER’E önce teşekkür ederim.

Sayın dostlar, Sayın Azerbaycanlı konuklar, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Milletvekillerim ve en başta doğum gününü birlikte kutlamak için bizi bir daha buluşturan, şanlı yaşamıyla yiğitlik destanı yazan, Tür Dünyasının ve CAN Azerbaycan’ımızın Milli Kahramanı ve dünyaca adalet davamızda hepimizin de kahramanı olan Sayın İbad HÜSEYİNLİ kardeşim.

Değerli bilim dünyası temsilcileri, Kıymetli STK Başkanları ve yöneticileri, Sayın basın mensupları, değerli katılımcılar, çok değerli üyeler ve misafirler. Hepiniz Hoş geldiniz! Şeref Verdiniz!

Değerli dostlar, bir çıradan ateş olur, o ateş bütün dünyayı ısıtır – diyenler ne kadar haklı!

BULTÜRK –Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği ile Bakü’de başlayan “Gittik, gezdik gördük, soykırım mezarlığına çelen koyduk, kahraman heykellerini çiçeklerle donattık, Bakü, Kuba, Tovuz ve Gence bizi mesth etti” dönemi geçti, karşılıklı dostluğumuzdan BULGARİSTAN – AZERBAYCAN – TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ULUSLARARASI SOSYALOJİK BOYUTTAN İŞTE BU KONFERANS DOĞDU.

Azerbaycan’a sevgi ve takdir, Azerbaycan’ın İlham çırası, gönül ateşi binlerce kalbi alevlendirdi, ruhları aydınlattı.

İki hafta önce ebedi Azerbaycan Ateşi bir de, Avrupa Olimpiyatlarında parladı. O an hepimiz daha önce hiçbir zaman gururlanmadığımız kadar gururlandık, gönlümüz övgü ve kıvançla doldu,

DOLDU VE RAHMET TAŞTI.

Türk benliğini, Türk ve İslam dünyasını ve de Yaşlı Kıtayı alabildiğine kucaklayan bu içten dostluk, kardeşlik ve spor dallarında yarışma hevesini bu denli yükseklere kaldıran Azerbaycan halkına, çağdaş Azerbaycan devleti kuran Haydar Aliyev’e, zeki ve bilge önder İlhan Aliyev’e ve ekibine çok büyük bir teşekkür borçluyuz.

OLMAYAN YERDE YOKTUR!

OLAN YERDE BOLDUR!

VAR OLAN YERDE HERKESE YETECEK KADAR VARDIR.

Bu sözlerin derin anlamında, Azerbaycan’da yalnız petrol ve doğal gaz değil, öncelikle tüm dünyaya yeni bir medeniyet ışığı verecek kadar büyük bir aydınlık ocağı var olduğu işareti gizlidir.

Zeus’tan çalınan ebedi ateşi Prometeus Kafkaslara taşımadı mı?

Asya bozkırlarında atları evcilleştiren atalarımız Hazar’ı aramadı mı?

Dünyaya yetecek enerjiyi Azerbaycan halkı Hazar Denizi altında bulmadı mı?

Güneş ışık ve enerjisini her sabah dünyaya bahşederken ne kadar adaletli ve cömertse, Azerbaycan halkı da aydınlık çırasından ışık isteyenlere aynı cömertlikle davranmıştır.

Biz Bulgaristan Türkleri, 1878’de Osmanlı’dan koparılınca devletsiz kaldık, yeni iktidarlar 1945’lere kadar eski irfan ocaklarımızı tamamen söndürdü. Lise ve yüksekokulları hayallerimizden bile silindiğinde, köy okullarında öğretmenlik yapacak kadromuz bile kalmadığında,  karanlığın bu denli zifiri olduğu bir dönemde, ruhumuzda Azerbaycan nuru yandı.

Bakü’den gelen BİLGE hocaların, doçent ve profesörlerin öncülüğünde ve yardımıyla Kırcaali, Razgrad, Şumen, Ruse ve Sofya’da pedagoji okulları açıldı. Sofya Üniversitesinde 4 fakülte Türkçe tedrisata başladı. Bulgaristan birden bire aydınlandı.

Şumen Dram Tiyatrosu’nda Azerbaycan piyesleri sahnelendi.

Bülbül oğlunun şarkıları gönüllere girdi. Gençler Nizami’yi Türkçe ezberlemeye koyuldu. Kızlar – Şirin, oğlanlar ise – Ferhat oldu. Yaşlılarımız dünyaya Fuzuli gözüyle bakmaya başladı. Bulgaristan Türkleri 1953’te birden bire Azerbaycan’a sevdalandı. Daha önce böyle bir aydınlık, böyle bir sıcaklık ve perspektif görmemişlerdi. Bizlerde, yani Bulgaristan’da Azerbaycan çırası böyle yandı. Türk kardeşliğinin sembolü, geçmiş ve geleceğimizi birleştiren ateş oldu.

Eğer bugün Bulgaristan Türkleri edebiyatından, modern çizgileri olan özgün bir etnik kültürümüzden, Türk kimliğimizin varoluşundan söz edebiliyorsak, bugün çok ÇOK BÜYÜK ölçüde 1950’lerde ülkemizde Türklük çırası yakan Azerbaycanlı aydınlara borçluyuz. Kendilerine bugün de teşekkür ederiz.

Bu vesileyle, son çeyrek asır çalışmalarıyla Özgün Azerbaycan-Türk kültürünü çağdaş dünya uygarlığına başarıyla dâhil eden, bu bakıma Müslüman dünyasının öncüsü olan, gelenek ve göreneklerimizi yaşatan, emsalsiz Hazar Kültürünü her zamankinden daha fazla koruyan bugünkü Azerbaycan devlet yönetiminin bu başarılarını en içten kutluyorum. Türk tarihini yaşatmak; Türk geleceğini birlikte kurmak ve büyütmek; yeni dünya halkları medeniyetinde renk olmak, hepimiz için kıvançtır.

Yine bu anlamda olmak üzere, aydın Türk ve Müslüman yaratma davasına hizmet ederken, 1953’te ülkemize gelip sınıf odalarımıza giren Bakülü, Tovuzlu, Gencel’i öğretmenler halkıma  “ÖĞRENMENİN BAŞI OLAN, SONU OLMAYAN BİR UĞRAŞI” olduğunu öğretirken, Türk âleminin de sonsuz bir derya olduğunu, yalnız her sabah pırıl pırıl olan güneşin değil, insanlığa ait tüm bilgilerin ve aydınlığın, medeniyetin, insanlığın ve hoşgörünün, cömertliğin de Doğu’dan doğduğunu ve herkes için var olduğunu bizlere öğrettiler.

Biz, Omar Hayyam Hafız, din kurallarına paralel dünyayı çözme ve yönetme yöntemleri olduğunu onlardan öğrendik. Bulgaristan Türkleri öz sanat ve edebiyatlarını onların öğrettiği yazı dilinde ve Latin alfabesiyle kaleme aldık.

Öz tarihimizi Türkçe yazdık. Türk olarak örgütlendik, aydınlandık, daha sonraki totaliter yasaklar döneminde, baskılara rağmen, Azerbaycan aydınlarının bizde yaktığı çırayla adalet ararken ayaklandık, asla yılmadık, kimseye el açmadan dirilmeyi başardık. Azerbaycanlı aydınlar bize “muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızda mevcut olduğunu gösterdiler.” Biz onlara inanmıştık, inanıyoruz.

Kendilerine buradan bir daha sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Sayın DOSTLAR, bizim Bulgaristan Türkleri bugün de sizlerin ebedi ateşinize ihtiyacımız var. Hem aydınlanma, hem de ısınma bakımından, size gereksinim duyuyoruz.

“Evro-vizyon” yarışlarına Bakü’de katılmak, Olimpiyat hazırlıklarını birlikte yapmak, TANAP gaz boru hattından Bulgaristan’a da gaz almak sanki yeterli değil.

Azerbaycan halkının başka bir tarihsel fonksiyonunuz, öz göreviniz de var ki, onu birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Önce halklarımızın birbirini daha yakından tanıyabilme kapısını sonuna kadar açmamız zorunlu oldu.

Birbirini tanımayan insanlar birbirine faydalı olamaz.

Biz, soydaşlar son 26 yılda Türkiye’yi tanıdık, dünyamız değişti. Daha büyük Türk olduk. Bulgaristan’a Türklük taşıyanlardan birileri olduk – gazetelerimiz, elektronik yayınlarımız, kitaplarımız halkın sıcaklığını kazandı. İyi ve kötü günde birlikteyiz, birlikte bayram ediyor, birlikte hayal ediyoruz.

Ortak davamızda sanki eksikliklerimiz var. Bulgaristan’da artık Azerbaycan filmi oynatılmıyor. Kardeş Azerbaycan yazarlarının raflardaki yerleri boş…

Masallarınızı, öykülerinizi dinlemek istiyor çocuklarımız….

Azerbaycanlı sanatçıların eskiden olduğu gibi şimdi de Radyo efirini ve gönülleri doldurmasını bekliyoruz.

Bulgaristan’da son 20 yılda sayın Prof.Dr. Elçin İskenderzade beyin eserlerinden başka Türkçe ve Bulgarca yeni eserlerinizi okuyamadık. Azerbaycan’ı tanıtan rehber kitaplara ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar Bulgarca da olabilir.

Bu etkinlikleri BULTÜRK aracılıyla gerçekleştirebiliriz. Kapımız Can Azerbaycan’a açıktır.

1950’lerde Şumen dram tiyatrosunda “Ferhat ile Şirin’i” izleyenlerin torunları bugün de aynı piyesi görme arzusuyla yanıp tutuşuyorlar.

Tarihi aydınlatan büyük halkların yeni ödevi, yılların yükünü taşımakta zorlanan eski kıta Avrupa şimdi de yeni ışık bekliyor. Beklenen petrol ve doğal gaz ışı ile birlikte manevi nurdur.

Bu ödev artık ortak ödevlerimizden biri oldu. Ayrı ayrı yanan ama birleşince yanmayan Hidrojen ve Oksijen’ı parçalayıp yeni enerji kaynakları arayanlara selam olsun, en büyük ateş insanların gönlündeki dostluk ve kardeşlik ateşidir. Ve bu ateşi yaşatan bizleriz.

  1. Yüzyılda Amerika’da en fazla basılan ve okunan eser Mevlana Cellalettin Rumi’nin MESNEVİSİ olduysa, 21. Yüzyılda Avrupa’da en büyük baskı sayısında çıkan ve en fazla satan eser neden Nizami, Fuzuli, Hafız ve ya diğer Azerbaycan aydınlıkçılarımız olmasın.

Onların incileri kalem ucundan deri sırtına döküleli 1000 (bin)  yıl oldu ama ışığın eskisi ve yenisi olmaz. Azerbaycan çırası güneş ışığından bir parçadır.

Yeni dönemde Azerbaycan’ın Avrupa kapısı Bulgaristan olabilir.

Böyle bir ihtiyaç kapısı artık kapımızı çaldı. Türk Dünyasının Şah damarı olan Azerbaycan böylesi dev bir atılımın motoru ise Türkiye ve onun sevilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan olabilir. Bulgaristan Başbakanı Sayın Boyko Borisov’un bu gibi gelişme perspektiflerine olumlu bakacağına inanıyorum.

Engin topraklara bir defa bol nur saçan bir halk, halkımız, biz Türkler el ele verip aydınlık, dostluk ve işbirliği çırasını bir daha yakmak zorundayız.

Büyük işler hep 3 kişinin ortak eseri olmuştur.

Bundan böyle de öyle olacaktır. Türkiye Azerbaycan ve Bulgaristan güç birliğinde bölgeyi dönüştürecek gücü herkes görebiliyor ve eylem bekliyor.

Sayın dostum kardeşim İbad Hüseyinli ve Atilla dergisi sahibi Sn. Gülşen hanıma, bizi bu denli anlamlı ve perspektifli vesilelerle bir araya getirmeyi başardığı için sizleri kutluyorum. Bu konferansımıza gelip bizlere destek veren tüm katılımcıları kutluyor ve hepinize teşekkür ederim.

Not: Konferans açılışında konuşma metni

Rafet ULUTÜRK

BULTÜRK

Genel Başkanı

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven − 5 =