Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, başsavcının Yüksek Yargı Kurulu ve Savcılar heyetine tesirinin azaltılması için Bulgar makamlarını acil önlemler almaya, geçici bir süre için onun görevden uzaklaştırılmasına yönelik etkin bir işlem başlatmaya çağırdı. Bunun yasal, gerekirse anayasal değişimlerle gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Reklamlar