Yorum

15 Temmuz Gür Sesi

Murat ULUTÜRK Konu:  5 milyon ruhundan fışkıran ortak irade. Türk halkı 15 Temmuzdan beri destan yazıyor. Gece festivallerinde şiirler okundu.  Bu kahramanlıkta en büyük ozan halkın kendisiydi. Silkindi, söylendi, kınadı, lanetledi ve giderek duruldu. Demokrasi için tankın altına yatan insanların kahramanlığı çok uzun zaman yazılacak. Yazılmadan yapılması gerekenler var, belki de 2. Cumhuriyetin ilan edilmesi […]

Yorum

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi

Murat ULUTÜRK Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Türkiye, resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, başkenti Ankara olan ve Eski Dünya karaları denilen Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı noktada bulunan ülkedir. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu Yarımadası’nda, bir bölümü ise Balkan Yarımadası’nın uzantısı olan Trakya’da bulunur. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı sonunda […]

Yorum

Türk Tarihinin Başlangıcı

Murat ULUTÜRK Dünya üzerinde yaşayan insan topluluklarının milletleşme süreci onların avcı-toplayıcılıktan çiftçi-çobancılığa geçilmesi ile başlar. Türkleri oluşturacak insan topluluklarının MÖ 6000’lerde koyun yetiştiriciliğine başladığı düşünülmektedir. Bu tarih atlı göçebe Türk kültürünün başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu değişiklikler ile ilk Türk kültürü olan Anav kültürü ortaya çıkmıştır. Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki […]

Yorum

Bulgarların adı ve kökeni

 Murat ULUTÜRK Bulgarlar için de 150 yıldan fazla bir zamandan beri menşe aranmış ve Urallı, Fin, İslav, Tatar vb. asıllı olduklarını iddia edilmiştir. Nihayet Türk asıldan geldiklerine dair önce Vambery tarafından ileri sürülen görüş G. Feher’in arkeolojik ve Gy.Nemeth’in linguistik araştırmaları ile kesinlik kazanmıştır. Kavim adı olarak “Bulgar” kelimesi 5. asrın 2. yansından önce mevcut […]

Yorum

Karar Vermede Biraz Sabırlıol

Murat ULUTÜRK “Karar vermek için acele etmeyin” Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama Kral bile onu kıskanırmış…Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, Kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. “Bu at, bir at değil benim için; bir dost, insan dostunu satar mı” dermiş […]