Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Karmenu Vella,   AB’nin, kötü hava kalitesi nedeniyle Bulgaristan’ı Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda dava ettiğini, duyurdu.

Vella, burada söz konusu olan ülkenin güneydoğu bölgesinde günlük ve saatlik normları sürekli aşan kükürt dioksitten kaynaklanan hava kirliliği sorununur, dedi ve ülkemizin 2007’de AB’ye katılımından bu yana belirlenmiş normlara uyması zorunda olduğunu belirtti.

Bu, Bulgaristan’a, Avrupa hava kalitesi standartlarına uyulmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Adalet Divanı önüne açılan ikinci davadır.

 

BNR

Reklamlar