Arkeologlar, Hemus Otoyolu güzergahı üzerinde ön inceleme kazı çalışmalarında, 7 bin yıllık tarih öncesi kutsal tapınak tespit ettiler. Bulgaristan Bilimler Akademisi BAN’a bağlı Ulusal Arkeoloji Enstitüsünden akademik Vasil Nikolov, yeni bulgunun MÖ 6-5 bin yıla ait olan ritüel yeri olduğunu söyledi.

Tapınak Loveç köyleri Doyrentsi ve Drenov bölgesinde bulunuyor. Arkeologlar ilk defa Orta ve Kuzeybatı Bulgaristan’da, Neolit ve Kalkolit geçişinde böyle bir tapınak tespit ediyorlar. Kazılar esnasında zengin süslemeli seramik kaplar ve hayvan kalıntıları bulundu. Arkeolojik anıtların sayısı ve kalitesi bakımından Avrupa’da üçüncü sırada yer alan Bulgaristan topraklarının rolünü bir kez daha gösteren kutsal tapınağın önemini araştırmacılar yeni yeni değerlendirecekler.

Akademik Nikolov’un sözlerine göre son 20 yılda yapılan arkeolojik kazılarda yüzlerce arkeolojik alan kurtarıldı ve böylece Bulgaristan’da bulunan müzelerde farklı dönemlere ait birçok buluntu var.

Reklamlar