Kültür-Sanat

1958- BKP Yedinci Kongersi Sosyalizmin Zaferi

1956 yılında Nisan Kongresinde  BKP parti idaresi Todor Jivkov’un eline geçer ve Bulgar vatandaşları görülmedik olaylara şahit olur. Köylülerin kentlere akın etmesi için, büyük endüstri ve ağır sanayiye yoğunluk verilir. Aynı zamanda Jivkov parti içindeki yerini pekiştirmeye devam eder. 12 Temmuz 1957’de BKP merkez Kurul’dan Yonko Panov, Dobri Terpeşev ve Georgi Çankov’u uzaklaştırır.Grkeçesi ise “parti karşıtı faaliyetler, karyercilik ve gruplaşma” .  haziran 1958’de Sovyetler Birliği lideri Nikita Hruşçov’un katılımıyla BKP’nin 7. Kongresi yapılır. İç siyasi anlamda bu forumda Todor Jivkov’un tek başına yönetim ve tek idareli siyasetini pekiştirir. Merkez Kurula birçok yeni isim girer.  Onların çoğu Todor Jivkov’un destekçisi olur.  Dış siyasi açıdan  kongre , Yugoslavya komünistlerinin Sovyetlerin KPSS Komünist Partisine yönelttikleri “hegemonya politikası” iddialarına karşı koymaya karar verir.  Böylece komünizme giden “milli yoların” açılması hedeflenir:

Todor Jivkov şu şekilde konuşuyor:

„ Kongre partimizin muazzam gücü ve kaynaşmasının açık ifadesi ve simgesi oldu. Merkez Komite üyeleri ve etrafındaki kadronun dayanışmasını kanıtladı. Bu birliğin temelinde ne var? En sağlam temeli Merkez Komite’nin Dimitrov hattındaki Marks- Lenin yönlü doğru politikasıdır”.

7. Kongrenin daha önemli kararları arasında ekonomiye yönelik olur: Bulgaristan’ın 1958-1962 yıllarında beş yıllık süreç planı (petiletka) için hızlandırılmış plan yapılır. Parti propagandası 7. Kongreyi “sosyalizmin zaferinin kongersi” olarak ilan eder. İşenir toprağın % 99.99’u artık TKZS Tarım Kooperatiflerinde devletleştirilmiş, endüstri, inşaat, ulaştırma devletleştirilmiş ve “kapitalizme dönüş yolunun” önü kesilmiş.

„Yoldaşlar, Bulgar Komünist Partisinin 7. Kongresi kendi önemli görevini yerine getirdi. Parti ve Bulgar halkı tarihinde bu kongre Sosyalizmin Zafer Kongresi olarak yer alacaktır.  Kongrede yapılan bu spontan tanımlama doğru ve yerinde bir ifade olup, oybirliğiyle desteklenmiştir. Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde sosyalizm kazandı, politik, sosyal, ekonomik ve ideolojik hayatta zaferini ve üstünlüğünü kanıtladı. Yedinci Kongre kuşkusuz ülkenin ve partinin gelişiminde önemli rol alacaktır”.  

BKP Kongresinden sonra 11 Kasım 1958’de konferans yapılır ve orada gelişim temposunun “hızlandırılması” yerine “sıçraması” modeli kabul edilir. Burada Çin modeli kıstas alınır. Komünist emek, gönüllü iş hareketi kurulur, bu “ekonomik sıçramaya” yardımcı olmak için herkes ve her şey seferber edilir.  Bu bir tesadüf değil. Bundan bir sene önce Sovyetler Birliği ve Çin komünist liderlerinden güç almıştır Jivkov. Todor Jivkov Moskova’da Mao Dzadun ile görüşür ve dünya sosyalizmin yeni liderinin doğduğunu anlar.

Bu “gelişimde sıçrama temposu” iddiaları 8. Kongreye kadar devam eder. 14 Kasım 1962 yılında BKP 20. Asrın sonuna kadar “Komünizmin maddi altyapısını kurma” hedefinin belirler.

Partinin inişli çıkışlı yolu, hedefleri ve amaçları 1989 yılına kadar sürer. Kasım 1989 tarihinde BKP kongresini izleyen televizyon kameraları “Patriğin sonbaharını” görüntüleyecektir, Todor Jivkov, gözlerine ve duyduklarına inanmayan bir tavırla, tahtan indirildiğini anlar ve mutlak idare ile kesin fiyaskonun, bir birinden tek adım uzaklıkta olduğunu görür.

Türkçesi. Sevda Dükkancı

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 − one =