Правото на двойните граждани да бъдат избирани в българската политика

придобива по-ценен смисъл в рамките на рефлекса  на правителството да защитава своите граждани в моменти,

когато дневният ред на страната става все по-натоварен.

Сега точно този рефлекс е важна стъпка за социалния мир и спокойствие в България.

Преди всичко поздравявам правителството за тази смела стъпка, която е началото на истинската промяна.

Вярваме, че намерението да управляваме страната заедно с участието на всички нейни граждани ще бъде важен принос към духа на равенство и социален мир.

Усилието двойните граждани, които са живели в чужбина от години и са загрижени за проблемите на България, които са академици, изследователи или бизнесмени, да се интегрират в политическия живот в България, като им се даде правото да бъдат избирани е много важно за бъдещето на България

Смятам че този закон е добронамерен, позитивен и необходим, но не е достатъчен.

Изискването кандидатът през последите 180 дни да е живял в страната спъва целта на тази промяна. Поради тази причина считаме, че премахването на това изискване за период или определянето на по-подходящ срок би послужило на поставените цели.

Смятаме, че с тази промяна двойните граждани да могат да бъдат избирани за депутати и да могат да стават министри е първа крачка към демокрацията след 90 те години.

Ние като неправителствена организация подкрепяме подобни инициативи.

Искам да подчертая, че за напред трябва да се преразгледат и отбелязването на някои дни, които не допринасят за социалния мир. Между другото можем да започнем с бюст в Кърджали на Александър Станболийски който обединява Турци и Българи.

Искам да отбележа, че ние в Бултюрк сме готови да работим с всеки, за благото на България.

Пожелавам на всички български граждани, без значение къде живеят, много обич и благоденствие през новата 2024 година.

Reklamlar