По покана на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков на посещение в страната ни бе турският му колега Сюлейман Сойлу, съобщи МВР.

В рамките на срещата бяха обсъдени актуални въпроси на двустранните отношения в областта на вътрешните работи и сигурността.

Двете страни изразиха висока оценка за конструктивния политически диалог и партньорство между България и Турция. Поставиха акцент върху ключовото значение на сътрудничеството и обмена на опит при
справяне с общите предизвикателства, сред които са нелегалната миграция и противодействието на трансграничната организирана престъпност.

В този контекст беше обсъдено сътрудничеството в областта на охраната на границата, като бе отчетена необходимостта от гъвкави решения и важността на преките контакти. Изтъкнато бе ключовото значение на доверието и професионализма в двустранните отношения.

Министрите изразиха готовност за продължаване на редовния диалог на всички равнища, както и за неговото разширяване и задълбочаване, включително в нови области от взаимен интерес.

В заключение двамата отново потвърдиха високата оценка за нивото на взаимодействие между двете министерства.

Reklamlar