Български

Ахмед Мехмед е четвъртия зам. кмет в структурата на Община Казанлък

Новият заместник-кмет в Община Казанлък Ахмед Мехмед бе приветстван и представен в началото на миналата седмица на оперативка на Кмета Галина Стоянова. Тя пожела на новия колега да направи по-пряк контакта с ресорите, за които ще отговаря и успешни резултати. Неговият ресор като заместник-кмет ще включва здравеопазване, социални дейности и спорт.

Новият ресор ще включва и организация и контрол върху здравните търговски дружества МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ и ДКЦ „Поликлиника“ – Казанлък, училищното и детското здравеопазване, социалните дейности в домовете за стари хора, ЦНСТ и защитените жилища, социалните услуги и програми за лични помощи и спортните клубове.

Промените се налагат предвид приетите и вече влезли в сила нови закони в сферата на социалната политика на държавата и произтичащите от тях нови ангажименти на общините.

Ахмед Мехмед получи от Кмета на Казанлък значка – символ на града и си пожела да е част от още по-успешен мандат на Кмета Галина Стоянова.

Новият заместник-кмет е познат сред обществеността като професионалист с опит в частния и публичния сектор, два мандата общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

Яница Станчева
ДОЛИНА

İlgili resim

Стара Загора: Община Казанлък продължава и през 2019 година политиката си за обновяване на училищни физкултурни салони и игрища