“Anadilini öğrenmek ve korumak diğer bir dilin öğrenilmemesi pahasına olmuyor”

Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ile Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği okullarda seçmeli ders olarak Türkçenin okunması için bilinçlendirme hareketi başlattı. Başta Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Derneği olmak üzere, ülke genelinde etkinlik yürüten çok sayıda dernek de “Uyan, Anadiline, Kültürüne Sahip Çık!” Girişimine katılması bekleniyor.

turkceBu iki dernek sonrası Mestanlı Türk Kültür Sanat ve Etkileşim Derneği, Sofya Kültürel Etkileşim Derneği de bilinçlenme girişimine katılma kararı aldılar. Çok yakın zamanda ortak hareket protokolü imzalanması bekleniyor. Sanal gazetecilik yapan haber.bg sayfası yönetimi bilinçlenme hareketine basın yayın desteği vermeye karar kıldı.

Ana baba ne yapmalı!?

2013/2014 Öğretim Yılında çocuklarının ZORUNLU SEÇMELİ olarak Türkçe Anadili dersini okumak istediğini beyan eden dilekçeler öğrencinin anası ya da babası tarafından doldurulup, bizzat okul müdürüne teslim edilmelidir. Bu ana babalar dilekçeyi sunarken dilekçeye vurulan DİLEKÇE GİRİŞ KAYIT NUMARASINI istemeli ve almalıdır.

Bulgaristan eğitim sisteminde iki çeşit seçmeli ders vardır. Birisi ZORUNLU seçmeli diğeri ise Serbest seçmelidir. Okul müdürleri, sınıf öğretmenleri ve bazı öğretmen ve ana babalar yıldırma gayreti içerisine girecektir. Kesinlikle bunlara kulak vermeyin. Dilekçelerden sadece ZORUNLU seçmeli olanı KULLANIN!

ZORUNLU seçmeli ders seçilirse okul mecburi olarak kadrolu Türkçe öğretmeni atıyor. Bu olmadığı sürece eğitim anca göstermeliktir. ZORUNLU seçilen Anadili Türkçe dersi açılması için karışık öğrenci sınıfı ve düz sınıf için yeter sayısı 11’dir.

“Anadilini öğrenmek ve korumak diğer bir dilin öğrenilmemesi pahasına olmuyor”

Eğitim alanında uzmanların yaptığı çalışmalardan, anadilini yeter seviyede bilen bir öğrencinin diğer bir dili yüzde 30 daha hızlı öğrendiğini gösteriyor. Öyle ki iki dili bilen birisinin ise üçüncü bir dili öğrenirken bu yüzdeye bir yüzde 13 daha ekliyor. Ayrıca anadilini bilen ve rahatlıkla ikinci veya üçüncü bir dil konuşanın birinin zeka seviyesi etraftakilerine göre %7 daha fazla.

Reklamlar