Kültür-Sanat

URAL-BULTÜRK’ün ilk Konferansı

Ural ve Bultürk dernekleri olarak bu sezon konferanslarımıza başladık. İlk konferansımız, Avrasya Federasyonu Genel Başkanı İsmail CENGİZ ile başladı.

Ural Derneği’nin Genel Başkanı Bülent MAŞAOĞLU ve Bultürk Derneği’nin Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK öncülüğünde yapılan bu konferanslardan yeni dönemde ilki yapıldı.

Derneğin Genel Sekreteri Sn. Cihan Moğultay’ın açılış konuşmasıyla konferans başladı; 

Avrasya Türkleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail CENGİZ sözü alarak;

TÜRK DÜNYASININ GÜNCEL MESELELERİ’ni dile getirmeye çalıştı:
Bulgaristan’dan başlayarak Kosova, Makedonya, Yunanistan-Batı Trakya’ya; Ege Adalarından Kıbrıs’a; Suriye Bayır-Bucak’tan Irak Türkmenleri’ne; İran- Güney Azerbaycan’dan, Kafkaslar’a, Ahıska ve Borçalı’ya; Kırım’dan Rusya Federasyonu’na, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Altay, Saha, Omsk ve Yakuteli’ne; Türkistan Cumhuriyetleri’nden Afganistan’a ve son nokta Doğu Türkistan’a uzanarak adım adım Türk Dünyasında gezintiye çıkarak sorunlarımızı gündeme taşımaya gayret etti…

Konferansın sonunda URAL Derneği’nin Genel Başkanı, Avrasya Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz’e bir plaket taktim etti.

Avrasya Federasyonu Başkanına tüm Türk Dünyası olarak teşekkür ederiz.

Cihan Moğultay – Ural Derneği Genel Sekreteri