Rusya Hükümeti İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Prihodko, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev’in Sofya ziyaretinden önce basına yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Bulgaristan’daki Belene Nükleer Santrali’nin inşaatı için ihaleye diğer kuruluşlarla eşit koşullar altında katılmaya hazır ve bu santralin yapımını kısa sürede tamamlayabilir” diye kaydetti. Prihodko, ”Şimdi Belene Nükleer Santrali’nin inşaatını yeniden başlatmak isteyen mevcut Bulgaristan hükümetinin, yapıcı tavrını görüyoruz. Rus şirketi, diğer şirketlerle birlikte ihale sürecindeki işlemlere katılmaya hazır ”dedi.

Onun ifadesine göre Rusya, dünyadaki en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan en iyi reaktörlere sahiptir, Rosatom ise nükleer santralde enerji bloğu inşaatında lider konumundadır. Prihodko, ayrıca Belene Nükleer Santrali’nin ana teknolojik ekipmanlarının artık üretildiğini ve Bulgaristan’da bulunduğunu da hatırlattı. Rus uzmanların tasarım ve lisanslama konusunda büyük bir emek sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Prihodko, ”Tüm bunlar, Rosatom’un santralin inşaatının kısa vadede tamamlanmasını sağlayabileceğine ve santralin tüm yaşam döngülerine bir ortak olarak katılabileceğine işaret etmektedir” diye sözlerine ekledi. Prihodko, Sofya’da gerekli kararlar alınır alınmaz, projenin finansal ve ekonomik modelinin yanı sıra santralin bakım olanakları gibi konularda somut adımlar atılması üzerinde konuşulabileceğini söyledi.

Rusya Hükümeti İdaresi Başkan Yardımcısı, “AB’nin Rusya Federasyonu’na uyguladığı yaptırımların ve Rusya’nın verdiği cevaplardan dolayı AB ülkelerinin uğradıkları zararlar üzerine farklı değerlendirmeleri var, ancak karşılıklı güvenin ciddi ölçüde baltalandığını da söylememiz gerektiği aşikar” diye yorumda bulundu.

Prihodko, AB’nin yaptırım çizgisinde yürümesi, ticari ve ekonomik alanlarda da dahil olmak üzere, Rusya ve AB ülkeleri arasında tam iş birliğini engelleyen ana sınırlayıcı faktörlerden biri olmaya devam ettiğini belirtti. AB yaptırımları ve Rusya’nın verdiği cevapların bir sonucu olarak Bulgar ekonomi operatörlerinin uğradığı zararların hesaplanıp hesaplanmadığına ilişkin soru üzerine Prihodko, “Açıkçası yaptırımlar olmasaydı, Avrupalı şirketler Rus pazarında çok daha fazla para kazanabilirdi. AB, yaptırımlardan çeşitli zarar gördü” dedi.

Sadece rakamların söz konusu olmadığını belirten Rusya Hükümeti İdaresi Başkan Yardımcısı, ”Hepimizin üzerinde uzun zaman ve gayretle çalıştığımız karşılıklı güven ciddi ölçüde baltalandı ve tekrar kazanılması zor olacak” diye ifade etti.
Prihodko, Brüksel’in teşvik ettiği yaptırımlar zincirinin ne Rusya ne de AB’nin yararına olmadığının altını çizdi.

Prihodko,”Karşılıklı kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik adımlar atılmalıdır, ancak bu yönde ilk adım, bütün bu karışıklığı yaratan Avrupa Birliği tarafından atılmalıdır” diye özetledi.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar