Pazar Ekonomisi Enstitüsü tarafından hazırlanan analiz raporuna göre yoksul nüfusun, toplam nüfus içindeki payı geçtiğimiz yıl azaldı. Hanehalklarının genel refahı da iyileşmektedir ve yoksulluk riski azalmaktadır.

Ekonomik mantığın aksine gelirdeki artışa rağmen geçen yılki yoksulluk sınırı aynı seviyede kalıyor. Aynı zamanda yoksul nüfusun payı, yüzde 1,4 oranla olsa da azalmakta ve 2015 yılından beri en düşük seviyesine geriledi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşayan insanlar 2018’de 450 000 kişi azalmıştır ve maddi yoksunluk çekenlerin oranı % 30’dan % 21’e düşmüştür. Ekonomistlere göre, ülkemiz için rekor düzeyde düşük olan bu oranlar, hanehalklarının genel refahındaki iyileşmeden ileri gelmektedir.

Pazar Ekonomisi Enstitüsü’nde kıdemli uzman Yavor Aleksiev,” Yaşam standardında biraz iyileşme var, ancak bu esasen ekonomik eşitsizliklerin önceki yıllar kadar büyük olmadığı anlamına geliyor. Bunu artan istihdama, daha fazla insanın çalıştığı gerçeğine bağlıyorum” dedi ve ayrıca azınlıkların işgücü piyasasında gittikçe daha fazla katıldığını söyledi.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar