Kitap

Balkanlar’da Türkler ve Müslüman Azınlıklar – Dr. İsmail Cambazov

85 yaşındaki memleketlimiz araştırmacı yazar sayın dr. İsmail Cambazov çalışma yaşamını gazetecilikle başladı ve gazeteci olarak sona erdirdi. Zamanın “ Yeni Işık “ gazetesinde ve daha sonra Sofya Pres ajansında biriktirdiği bilgilerini, çalışma dönemindeki anılarını emekli olunca ak kağıt üstüne dökmeye heveslendi. Gece gündüz çalıştı. Günlerinin çoğunu kütüphanelerde ve devlet arşivlerinde geçirdi. Koştu, koşturdu. Emek […]

Kitap

Bulgaristan Mektupları – Ahmet Hamdi Akseki

Bulgaristan Mektupları Ahmet Hamdi Akseki Rağbet Yayınları / Tarih/Hatırat Dizisi   Balkanlar, 500 yıl bizim egemenliğimiz altında kalmış, dağıyla, taşıyla, kuşuyla, kültürüyle, hasılı her şeyiyle bizim olmuş bir coğrafyadır. Tarihimize “93 Harbi” adıyla geçen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşındaki yenilgimizden sonra, Osmanlı’nın torunları ne yazık ki, yaklaşık 125 yıldır, çeşitli Balkan ülkelerinde insanlık dışı muamelelere maruz kalmış, […]

Kitap

Bulgaristan Türkleri Tarihinden Esintiler – Osman Gülmen

Bulgaristan Türkleri Tarihinden Esintiler (Anılar – Belgeler) Osman Gülmen İtalik / Tarih Dizisi   Bulgaristan Türklerinin menşei (kökeni) ve onların nereden, nasıl ve ne zaman gelip yerleştikleri ile ilgili birçok yazılar yazılmıştır. Ancak konumuz gereği bunları derinlemesine incelemeye giremiyoruz. Sadece özet olarak değinip birkaç kaynak göstermekle yetineceğiz. Türk kavramı geniş çaplı ve ve geniş kapsamlı […]

Kitap

Zağra Müftüsünün Hatıraları – Hüseyin Raci Efendi

Zağra Müftüsünün Hatıraları (Tarihçe-i Vak’a-i Zağr) Hüseyin Raci Efendi İz Yayıncılık / Araştırma-İnceleme Dizisi   Bu kitap, Türklerin vatan edebiyâtında en samîmî, yüksek bir şâheserdir…” Bu sözler, meşhur edip ve şâirimiz Yahya Kemal Beyatlı’ya aittir… Bu kitap “93 Harbi” diye anılan 1877-78 Moskof Harbi’nde Rumeli’deki Müslüman kardeşlerimizin başına gelenleri bizzat yaşamış olan Zağra Müftüsü Hüseyin […]

Kitap

Bozgundan Sonra – Mehmet Türker

Bozgundan Sonra Mehmet Türker Çağrı Yayınları / Roman Dizisi   Son 6 yılda 6 kitaba imzasını atan gazeteci-yazar Mehmet Türker´in Bulgaristan Türklerinin son yüzyıldaki hayatını romanlaştırma çalışmaları sürüyor. Yazar,1915-1944 yıllarını kapsayan sürede Bulgaristan ve Anadolu’daki tarihi gelişmelere ışık tutuyor. Rumelililerin Birinci Dünya Savaşı yıllarında özellikle gönüllü olarak Çanakkale Savaşlarına katılmalarına Türk Edebiyatı´da yer verilmediğinden, bu […]