31 Mart 2024 Yerel Seçimler DEKLARASYONU

Bizler; BULTÜRK ve BGSAM olarak kuruluş amaçlarımız doğrultusunda, Bulgaristan’dan göçmüş soydaşlarımızın siyasi, kültürel ve sosyal konularda problemlerini çözme gayretinin yanı sıra duygu ve düşüncelerine tercüman olarak, seslerini daha gür duyurmaya, dertlerine derman olmaya çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıyız.

Bu bildirinin temel amacı; Bulgaristanlı soydaşlarımızın yaklaşan yerel seçimlerde seçmen olarak beklentilerinin bilinmesi konusunda özellikle siyasetin mekanizmalarında farkındalık yaratmaktır.

Çünkü soydaşlarımızın varlıklarını sadece seçimlerde hatırlayan, siyaset tellalı ve Oy avcılarından! Gerçekleşmeyen vaatlerden! Karanfille gelen siyasilerin, seçimin ertesi gün buharlaşmalarından! Kısacası soydaşlarımız artık bu siyasi tiyatrodan sıkılmışlar ve gerçek samimiyet beklemektedir.
Karşılıksız! OY deposu olarak görülmekten rahatsızdırlar.

Ülkemizde sosyal hayattan ekonomiye, kültürden sanata ve benzer her konuda sağladıkları katma değere karşın siyasette ve karar mekanizmalarında kendilerini temsil eden soydaş yetkilileri görme arzu ve talepleri vardır.

Bu nedenle İstanbul’daki nüfusu 1 milyonu aşan Bulgaristan Türküne rağmen nerdeyse her seçimde, aday belirlemelerinde soydaşlarımızın görmezden gelinmesi sandığa ilgiyi her geçen gün azaltmaktadır.

Oysa vatan sevdası şüphesiz, sadakati tartışılmaz, çalışkanlığı örnek olan Balkanların Türkleştirilmesinde İslam’ın yayılmasında hep ön saflarda olan BULGARİSTAN TÜRKLERİ, ARTIK SİYASETTE BİR OY’DAN DAHA FAZLASI OLDUKLARININ BİLİNCİ VE SORUMLULUĞUNDADIR.

Seçimlerle ilgili yaptığımız istişare toplantılarımızda; Son yıllardaki jeopolitik hareketlilikler, mülteci göçleri, siyasetin merkezileşmesi, siyasetteki güç zehirlenmeleri ele alınmış ve soydaşlarımızda oluşan genel kanaatinin Bulgaristan göçmenlerinin siyasetin dışına itildikleri kanaati dile getirilmiştir.

Ayrıca her kim seçim sonunda koltuğuna oturmuşsa;

  • Güç zehirlenmesine tutulduğu,
  • Halkı politikaların pasif seyircisi gördüğü,
  • Makamları rant ve çıkar odağı olarak düşündüğü,
  • Toplumsal hassasiyetleri iç politika ve kendi istikballeri için suiistimal ettikleri,
  • Zenginleşip halktan uzaklaşırken! Vatandaşa kanaatkâr ve itaatkâr olmayı tavsiye ettikleri,

Konularında duygu ve düşünceler paylaşıldı.

Dünya standardında demokrasiyle yönetilmeyi hak ve talep eden halkın bu beklentisine rağmen çoğu zaman göstermelik ziyaretler haricinde gerçek veri ve analizlerle değerlendirilmeden maalesef STK’larla istişare bile edilmeden kararlar alınmaktadır.

Sonuçta halktan kopan siyaset, kapsayıcı politikalar üretmekten ziyade, belli kesimlerin menfaatine, sömürücü politika uygulamalarıyla, seçmenden iyice uzaklaşmaktadır.

Zirve artık sisli duruma gelmiş, halkla teması kesilmiştir. Halkın sesi yukarılara ulaşamamaktadır. Tutarsız politikalar, başarısızlıklara ve seçim kaybına sebep olmaktadır.

Gerçek’ten ziyade Algı’ya sığınan siyaset dünyası, halkın gerçeklerinde sandıklara gömülmeye mahkûm kalacaktır. Bulgaristan Türkleri siyaseti ve uygulanan politikaları hassasiyetle takip etmektedir.

İstişarelerimizde, bundan böyle soydaşlarımız kendilerini yok sayan, sorunlar ve taleplerini dikkate almayan, istişare etmeyenlerle işbirliği yapmayacağını “Partiye” değil “Kişiye” oy konusunda tercihler kullanılacağı kararını almışlardır.

Bulgaristanlı soydaşlarımız genel karakter olarak fanatik parti seçmeni olmamışlardır. STK’ların araştırma, analiz ve aydınlatmaları ışığında tercihlerini kullanmışlardır.

31 Mart 2024 Seçimlerinde siyasetin kendilerinin PASİF BİR SEÇMEN! BİR MÜŞTERİ gibi değil bir PARTNER olarak GÖRÜLMESİNİ ARZU ETMEKTEDİR.

Artık bize dayatılan sorunlarımızı bilmeyen adaylar değil bizden birinin temsil etmesinde özellikle kararlıyız demektedir.

Bu nedenle Bulgaristan Türkleri camiasını yok sayan, gurbetçi muamelesi yapan ya da çanta keklik görerek, çözümü, vaadi ve işbirliği olmayan siyasetçilere hak ettikleri dersin sandıkta verileceğinden kimsenin şüphesinin olmamasını istiyoruz.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle;

Yerel seçimlerde BULTÜRK&BGSAM ve kanaat önderi soydaşlarımızla işbirliğiyle ortak anlayış içerisinde olan adayların seçimi kazanmaları için gereken her türlü destek ve yardım yapılacağı konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

BULTÜRK & BGSAM
ISTANBUL

Açıklama yok.

Reklamlar