Trend Sosyolojik Araştırma Merkezinin Bulgarların Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonuna ilişkin tutumlarını yönelik anket sonuçları, Bulgarların yüzde 61’inin Batı Balkan ülkelerinin AB’ye kabul edilmesini desteklediğini gösteriyor.

Bulgarların yüzde 16’sına göre, Batı Balkan ülkelerinin AB’de yeri yoktur. Bulgarların yaklaşık 1/4’ünün veya yüzde 23’ünün bu konuda hiçbir fikre sahip olmaması dikkati çekmektedir.

Trend’in anket değerlendirmesine göre Bulgarların Batı Balkanların Avrupa entegrasyonunu ulusal çıkar olarak düşündükleri açıktır. Ankete katılanların tam olarak yüzde 50’sine göre, ülkemizin altı ülkenin AB’ye kabul edilmesinden çıkarı var. Yüzde 18’i ise tam aksine ülkemizin Batı Balkan ülkelerinin olası AB üyeliğinin ülkemizin bir yararı olmayacağını düşünüyor.

Yine bu konuda hiçbir fikri olmayan Bulgarların sayısının yüzde 32’lik yüksek oranda olması dikkat çekiyor.

Batı Balkanlar’ın AB’ye kabul edilmesinin Bulgaristan üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi olup olmayacağına ilişkin soruya da benzeri cevaplar alınmıştır.

Bulgarların yüzde 52’sine göre bu, ülkemizi olumlu yönde etkileyecek, yüzde 15’ine göre ise olumsuz yönde etkileyecek. Katılımcıların yüzde 33’ü, bu soruya da konu hakkında bir fikri olmadığı cevabını verdi.

Bulgarlar, Batı Balkanlar’ın önümüzdeki on yıl için Avrupa perspektifine iyimser bir gözle bakıyorlar.

Yüzde 43 orandaki Bulgarların çoğunluğu, önümüzdeki 10 yıl içinde Balkan ülkelerinin AB’ye kabul edileceğine inanıyor. Onların yüzde 18’i bunun önümüzdeki on yılda gerçekleşmeyeceği görüşündeler. Bilmeyen veya tahmin edemeyenlerin oranı mantıksal olarak yüzde 39’a kadar artmaktadır.

Katılımcıların yüzde 58’ine göre, Bulgaristan Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği yolunda yardım etmeli. Bulgarların yüzde 45’ine göre, ülkemiz bu konuda bu ülkelere yardımcı olabilir.

Ankete katılanların yüzde 18’i Bulgaristan’ın Batı komşularının Avrupa entegrasyonuna yardım etmemesi gerektiğini söylerken yüzde 26’sı ise ülkemizin istese bile yardım edemeyeceğini düşünüyor.

Her iki soruya da katılımcıların yaklaşık dörtte biri konu hakkında bir fikri olmadığı cevabını verdi.

İstatistiksel verilere göre, Bulgarlar olası AB üyeliği konusunda en güçlü bir şekilde Makedonya’yı destekliyorlar. Katılımcıların yüzde 70’i Makedonya’nın AB’ye katılımını desteklemektedir.

Kosova’nın AB üyeliğine destek en düşük oranda

Karadağ
Bulgarların yüzde 58 ‘i Karadağ’ın AB üyeliğini destekliyor, yüzde 19 ‘u ise desteklemiyor. Katılımcıların yüzde 23’ünün hiçbir fikri yoktur, ya da cevap verememektedir.

Sırbistan
Sırbistan’ın üyeliğine destek daha yüksek orandadır. Ankete katılanların yüzde 68′ i Sırbistan’ın Avrupa geleceğini desteklediklerini söylüyor. Yüzde 16’sı buna karşı, yüzde 17’sinin ise konuyla ilgili bir fikri yok.

Makedonya
Daha önce belirttiğimiz gibi Bulgarların yüzde 70’i Makedonya’yı AB’de görmek istiyor. Bulgarların yüzde 15 oranındaki az bir bölümü, Makedonya’nın AB’ye katılmasını istemediğini belirtti. Cevap veremeyenlerin payı da aynı orandadır.

Arnavutluk
Diğer Batı Balkan ülkelerine kıyasla Arnavutluk ‘un AB’ ye olası üyeliğini destekleyenlerin payı düşük orandadır. Ankete katılanların yüzde 45’i Arnavutluk’un yerinin AB’de olduğunu, yüzde 31’i ise tam tersini söyledi. Katılımcıların yüzde 24’ünün konuyla ilgili bir fikri yoktur.

Bosna Hersek
Trend’in anket sonuçları ayrıca Bulgarların Bosna-Hersek’in olası AB üyeliğine nispeten güçlü bir destek verdiğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 56’sı devletin AB’ye katılımını desteklediğini, yüzde 22’si ise desteklemediğini söyledi. Cevap veremeyenlerin payı da aynı orandadır.

Kosova
Katılımcıların sadece yüzde 42’si Kosova’nın AB üye olma fikrini desteklediklerini söylüyor. Aynı zamanda yüzde 33 oranındaki Bulgarların çoğunluğu, Kosova’nın üye devlete dönüşmemesi gerektiği görüşündedirler. Anket katılımcılarının dörtte biri, Kosova’nın AB’nin tam üyesi olmayı hak edip etmediği konusunda karar veremiyor.

Trend Sosyolojik Araştırma Merkezinin anket çalışması, bu yıl 2 ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ankete 1 009 yetişkin vatandaş katıldı.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar