Eğitim Haberler

Bulgaristan’da Lise başvuruları başladı

Bugünden itibaren 5 Temmuz’a kadar https://priem.mon.bg/ linki üzerinden lise başvuruları yapılacak.

Yedinci sınıfı bitiren öğrencilerin doldurdukları lise başvuru formları, yeni eğitim ve öğretim yılından itibaren lise okul tercihi belirtilmesinde hata yapılmaması ve yanlış bilgi verilmemesi için sadece elektronik olarak verilecek. Ebeveynlerin başvuru formlarını bizzat doldurma imkanı olmadığı durumlarda her bir Bölge Eğitim Müdürlüğü tarafından başvuru kabul etmek için belirlenen okullarda başvuruda bulunabilirler. Orada görevli öğretmenler tarafından doldurulacak başvuru formlarında yer alan bilgilerin doğruluğunu yerinde kontrol edebilecekler. Meslek liselerine başvuru yapmak için 7. sınıfı bitiren öğrencilerin sağlık belgesi de sunması gerekir.

Öğrenciler ve velileri, öğrencinin başarı puanına göre lise okulları, lise bölümleri veya meslek dalları arasında seçim yapmalıdırlar. İlköğretim mezunları, sınırsız sayıda liseye başvurabilirler. Öğrenciler, başvuru formunda başvurdukları her bir sınıfı ayrı ayrı belirtmelidirler.

Bu yıl 61 223 öğrenci ilköğretim okulunu bitirdi. Onlar, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde liseye geçiş sınavı kabul edilen ulusal düzeyde dış değerlendirme olarak gerçekleştirilen Bulgarca ve Matematik sınavlarına katıldılar. 21 Haziran’da ise isteğe bağlı olan yabancı dil sınavına girdiler. Sınav sonuçları notla değil puanla değerlendirildi. Her iki sınavdan elde edilen maksimum puan sayısı 100 olarak belirlendi, ancak okul öğretmenler kurulları tarafından belirlenen başvuru puanlarına göre farklı ders puanlarıyla farklı kombinasyonlar oluşturulabilir. Böylece ilköğretim mezunlarının lise başvuruları için maksimum puan sayısı 500 oluyor.

İlköğretim mezunları, 2019-2020 öğretim ve eğitim yılı için ülke genelinde toplam 2499 lise sınıfına başvuracak. Onlardan 1446’sı meslek lisesi sınıfı, 1053’ü düz lise sınıfıdır. Özellikle tarım, elektronik, enerji ve ulaştırma alanlarında koruma altına alınan meslek eğitimi verilen 162 lise sınıfı oluşturulacak. Eleman temininde güçlük çekilmesi beklenen meslek eğitimi verilen 316 lise sınıfı oluşturulacak. Söz konusu mesleklerin çoğu ulaştırma, makine yapımı, gıda ve tekstil sanayi, elektrik mühendisliği ve enerji alanlarındadır. Yeni ders yılında şirketlerle yakın ilişkili olan ikili eğitim modeli uygulanacak 149,5 lise sınıfı oluşturulacak.

 

 

Kırcaali Haber