Yorum

Bulgaristan’da Gizli Rapor HÖH-PKK

BGSAM

Bulgaristan’da Gizli RAPOR-2 HOH ve PKK işbirliği

Doğan, Peevski, Borisov, BULGARTABAK, kaçakçılık ve terörizmin finansmanı
“Bivol” yayını ekibi: 20 Nian 2021

Yıllarca uzak durun dediğimiz olayların perde arkası.

Polıtık lider Ahmet Doğan’ın yönetimi altındaö Delyan Peevski’nin eline geçen Bulgartabak, resmi olarak yasal distribütmrlere gönderilseler de, aslında Yakın Doğu ülkelerinden İrak, Süriyeö İran ve Türkiye’de illegal dağıtılan sigara üretimi için komple finans, hukuk ve lojistik sistem oluşturmuştur. Bu yasadışı trafikten terör örgütleri finanse edilmiştir.

Bulgartabak’ın kaçakçılık şebekesi Bulgaristan, Dubay, Karadeniz ve Akdeniz stratejik limanlarında ve Yakı Doğu’daki stratejik kaçakçılık sisteminde şubeleri kurmuştur. Bu trafikten ve gizli sigara ihracatından bu ülkelerdeki Kürt yapıları ve Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği tarafından bir bir terör örgütü olarak gösterilmiş olsa da, özellikle PKK finanse edilmiştir. İslam devletinin de bir yere kadar bu ağıdan bu kaçakçılık ağından finanse edildiği bilinir. Bu cinayet örgütü ekonomik ve politik çevrelere de kökler salmıştır.


2016 yılının sonunda ve 2021 yılının başlarında hazırlananö 58 ayfalık bir gizli raporun bir Gizli raporda yer alan sonuçların bir kısmı işte bu şekildedir. Ru rapor dev bilgi kaynakları olan ve duyarlı ticaret bilgilerine girebilen bir kurumsal / özel istihbarat yapısı tarafından hazırlanmış olmalı. “Bivol” araşırma merkezi kısa bir süre önce bu rapora ulaştı. Bütün rapor merkezimizdedir.

Raporda bu şemada yer alan baş sorumlu kişiler hakkında bilgiler var. Raprda, Bulgartabak holdıngin üstü kapalı özelleştirilmesi işlerinde oligarşı şemsişyesi sağlayan kişi olan ve bu özelleştirmeden menfaati olan biri olarak Boyko Borisov’un ismi özel olarak birkaç defa geçiyor.

Bulgartabak dünya istihbaratının gözetim alanında

Bugüne kadar bu konuda 2 rapor kamuoyuna açıklandı.

2017 yılında, Örgütlü Suçlar ve Kaçakçılık (KOM) Türk kurumu “Bulgar “Bulgartabak Şirketi” üzerinden gelen ve T.C.’de kaçakçılık konusu olan mallarla ilgili hazırlanan” ve İnterpol ve CELEK’e gönderilen bir rapor var. O zaman, bu raporu isteyip bu konuda soruştırma başlatmayı Bulgar Başsavcısı Sotir Tsatsarov reddetti. Yine o zaman iktidara yakın olan birçok Türk basın organı Ahmet Doğan ve Delyan Peevski’nin T.C.’ye girme yasağı olduğunu yazdı. Fakat Ankara makamları bu haberi diplomatik yollardan teyit etmemişlerdi.


2019 yılında Bulgaristan’’da tutuklanan Bulgar ve Romanya vatandaşları, “Sigara kaçakçılığı ve bu kaçakçılıktan elde edilen paralarla uluslararası terör örgütlerinin finanse edilişi” başlık bir rapora göre, Delyan Peevski ve Ahmet Doğan’dan rüşvet istemekle suçlanmışlardı. Bu raporun 20 sayfasında Delyan Peevski ve Ahmet Doğan’ın adı geçmektedir. Bu raporun Avrupa Parlamentosuna gönderilmesi gerekirken, 12 milyon US Dolara karşı Doğan ve Peevski isimlerinin silinmesi söz konusu olmuştur. Dilyan Georgiev ve Dorin Yordake bu sebeple tutuklanmıştı. Yıne bu suçlamayla olmak üzere Fransa’da yaşayan bir Romanya vatandaşı için de Avrupa tutuklama kararı çıkarıldı.

Yukardadi Dilyan Georgiev  ile Dorin Yordake’nin davası görülürken tutulan tutanaklardan alınmıştır.

Savcılığın iddianamesine göre, “Bulgartabak” Yakın Doğu’ya gönderdiği kaçak sigaralarla “İslam Devleti”, “Al Nusra” gibi terör örgütlerini ve Başer Asad rejimini finanse etmektedir.

Delyan Georgıev ve Dorin Yordake suçlu olmadıklarını iddia etseler de, 8 ay tutuk evinde kaldıktan sonra savcılıkla tutanak imzaladılar, suçlu olduklarını kabul ettiler ve serbest bırakıldılar. Üçüncü suçlu hakkında çıkarılan Avrupa tutuklama kararının nasıl sonuç verdiği bilinmiyor.

Bt Report Bw Reduced


Rapordan bazı alıntılar: 

(kısaltnmalıdır)

Bulgar tütün pazarının devi “Bulgartabak Holding” AŞ’ dir. Dış ülkelere sigara ihraç eder. Sosyalist Bulgaristan devrinde devlet tekeli olan şirkettir.

Avrupa istemlerine uyan Bulgar devleti holdıngi özelleştirmek zorunda kalmıştır. Uluslararası yatırımcıların şirketi satın almak için yaptıkları birkaç deneme ülkede örgütlü suç örgütleri ve politik ağıyla yüzleşti.

Şirket sonunda 2011’de özelleştirildi. Bayan İrina Krısteva ve oğulu Delyan Peevski gibi 2 Bulgar oligarşi ve (Peevski tarafından iflasa itilen ve 2015 yılında Sırbistan’a kovulan)  bankacı Tsvetan Vasilev Bulgartac Holdıng’i (aralarında en karanlık olanın idare merkezi bac  Lichtenschtein’de bulunan) birkaç tüzel kişinin eline geçti.


Politik lider Ahmet Doğan’ın yönetimi altında, anlaşılan onlar Karadenız ve Akdenız limanlarına gönderilen ve daha sonra da Irak, Süriye, Iran ve Türkiye gibi ülkelerde kara borsaya sürülen sigaraların Bulgaristan’da üretimizi örgütlemiştir.

“Bulgartabak” kaçakçılığı Bulgaristan ve Dubay’da, Akdeniz ve Karadeniz stratejik limanlarında ve ayrıca Yakın Doğu ticaret yollarında ciddi olumsuz etkiler yapmıştır. Karanlık yollardan yapılan bu sigara ticaretiyle, Türkiye, NATO ve AB trafından bir terör örgütü olarak gösterilen PKK’ya finans yardımında bulunulması suçtur. Bu şemaya “İDİL” terör örgütünün de alındığı ve sunduğu hizmetlerden dolayı kar payı ya da yüzde aldığı sanılıyor.  Bu kaçakçılık ağı, olağanüstü yüksek düzeyde mafyotik, ekonomik ve politik çıkarların kaynaşmasıyla yürütülmesi de, ortak suç işleme cedveline girer.

 • “Bulgartavak Holdıng” AŞ Bulgar tütün pazatında tekel durumundadır.

Devletin tütün üretim şirketi BULGARTABAK 1947 yılında Bulgaristan Komünist Partisi /BKP/ tarafından kuruldu ve BKP Bulgaristan’da tütüm üretimi ve ticaretinin tekeli oldu. 1947 yılından sonra Bulgartabak ülkede tütüncülükte tekel oldu ve özendirildi. 1970’li ve 1980 ‘li yıllarda 160 bin ton tütün ve 95 bin ton sigara ihraç eden Bulgaristan dünyada en büyük tütün ihracatçısı oldu.

Soğuk Savaş yıllarının sonuna kadar Bu holdıngın 23 sanayi işletmesi vardı.

2014 yılında “Bulgartabak” “Victory, Eva Slims, MM, Prestigeö GB Blue) 5 adet kendi markasıyla 4.59 miliard sigara üreterek Bulgar milli pazarının % 34’üne sahipti. Pazarın % 18 ve % 17 gibi payı da Philip Morris ile Karelia Tobacco aldı.


Bu durumda kaçak sigara kullanımı % 18.5 olup toplam 2ç5 miliar sigaradır.

“Bulgartabac” Müdürler Konseyinin yıllık mali bilançosuna göre 2014 yılsonunda durum çöyledir:

 • 2014 net kazancı 15.9 milyon Avro yani 31.1 milyon levadır.2013 yılı net kazancı 70.1 milyon leva yanı 35.8 milyon Avrpydu.
 • Pazarkeki sermaye tedavülü normaldir.
 • 2014 yılında Müdürler konseyi kar payı dağıtma kararı almıştır. 2013’te hissedarlara dağıtılan para 69.7 milyon leva yani 35.6 milyon Avrpdur.
 • “Bulgartabac” ortağı iri sermayedarlar.

Ahmet Doğan – politik figürö eski devlet güvenlik (DS) ajanı.

Ahmet Doğan 1954’te dünyaya gelmiştir. O bir Bulgar oligarlisidir. 1974-1985 yılları arası Bulgar gizli polisi (DS) ajanı olarak görev almıştır. Gayrı resmi ajan olduğuna dair güçlü sesiler vardır.  1985-86 yıllarında tutuklanmışö Bulgaristan’daki Türk azınlığın kültürel kimliğini savunan bir gizli örgüt kurduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. “Amnesti İnterneyşınıl” müdahalesi sonucu 1989’da serbest bırakılmıştır. O dönemde onun kendisini tutuklayan tahkikat savcısı Angel Aleksandrov ile ciddi bağlar kurmuş olması tuhaftır. 2005 yılında aynı Angel AleksandrovDelyanPeevski’yi Sofya sorgulama dairesinde ekonomik suçları sorgılayan sorgu yargıcı görevine atayan kişidir.

Bu işleri iyi bilen kulağı delik istihbaratçıların ve mali kaynaklarda görevli uzmanların kanısına göre, “Soğuk Savaşın” sonunda dövizle ticaretten birikmiş ve vergiden saklanmış para dolu  “Bulgartabak” sığınakları bulunmuş, daha sonra bu paralar Bulgaristan’da ticaret imparatorlukları kurulması işlerinde harcanmıştır.  Bu operasyonlara Dış Ticaret Bakanı Hristo Hristov  ve eski Başbakanlardan Andrey Lukanov, TİM (Him-import, Balkan Air ve başka)  ve MULTİGRUP ve Ahmet Doğan tarafından kurulan HÖH-DPS politik partisinin katıldığı açıklanmıştır.


1990’da Doğan’ın sosyalizm sonrası Bulgaristan’da Türk azınlığın menfaatleri korumak için parti kurduğu doğrudur.

Bazı kişiler HÖH-DPS partisini benzer ya da birbirini takviye eden menfaatleri olan politikacıların birliği olarak da görüyor:

 • HÖH-DPS üyeleri, kazançlarını parti hazinesine vermek zorunda olan işletme sahipleridir.
 • Buna karşılık, HÖH-DPS milletvekilleri partili iş adamlarının lobicileri gibi hareket etmektedir ve aslında daha fazlası BULGARTABAK şirketine bağlı tütün üreticileridir.
 • HÖH-DPS’nin omuz vermesiyle kamudan veya devletten iş veya ihale anlanların her biri kazancının % 20-30’unu partiye vermek zorundadır.
 • HÖH-DPS milletvekillerinin hepsi aile üyeleri üstüne resmen tescilli şirket veya ortaklık sahibidir

Seçimlerde oy atınaldığı iddiasıyla, Bulgar medyalarında Ahmet Doğan ismi sıkça duyuluyor ve doğruluğu yalanlanmıyor. İSLAM terörizmi şle ilişkileri abartılmış ya da düzme olabilir.

Ahmet Doğan tarafından kontrol edilen işlerin başında medyalar gelir. Bayan İrina Krısteva ve oğlu Delyan Peevski aracılıyla o 22 milli ve yerel gazeteyi, “Rodına” adlı en büyük Bulgar yayın organını ve 5 dağıtım şirketini kontolü altında bulunduruyor.  Bununla birlikte Aç Doğan Bulgaristan’da birçok hotel ve taşınmazın sahibidir. Basın haberlerine göre, “Petrol” adlı Bulgar benzincilerinin sahibi de odur. Yeni sahipleri Yulinor EOOD ve VİP Propırtis EOOD Ahmet Doğan ve Tsvetan Vasilev ile çok yakın ilişkiler içindedirler.

İşlerini yürütürken Aç Doğan (KTB/ DBank /Demirbank/ ve (FİBANK)  Birinci Yatırım Bankası ile çalışıyor. 


Delyan Peevski – tartışmalı medya şefi ve politikacı.

Bir medya kodamanı ve siyasetçi olan Delyan Peevski’nin saygınlığı tartışma konusudur. 1980’de dünyaya gelen, 2001’de Çar’ın mirasçısı Simeon Saks Koburg Gotskı’nin NDSB partisi karılmıştır. 2001’de olağan seçimlerde oyların yarısını alan bu parti, Ahmet Doğan’ın da ortak olduğu bir hükümet kurdu. “Multigrup” ile yakın ilişkisi olan ve o hükümette Bayındırlık Bakanı olan Plamen Petrov, Delyan Peevski’yi özel meclis sekreteri ve Varna Limanı Müdürü olarak atıyor. Daha sonra tahsili olmadığından dolayı görevinden alınmıştır.

2003 yılında Peevski avukat sınasına çıktı. 2 yıl sonra o Blogoevgrat Hukuk Fakultesi oldu. 2001 yılına kadar Bu fakülteyi eski Yüksek Yargı Konseyi üyesi olan Vasil Petrov yönetmişti. Vasil Petrov HÖH-DPS partisinin de Yüksek Hukuk Konseyi üyesidir. Petrov’un kızı Peevski’nin kızının annesidir.

2005 yılında Yüksek Yargı Konseyi (BCC) 25 yaşındaki Delyan Peevski’yi Sofya Savcılığı Ekonomiş Şubesine devlet savcısı atamıştır. Bu Şubenin Müdürü olan Angel Aleksandrov ise Ahmet Doğan’ın yakın dostudur. 2005 yılında eski komünist partisi BSP Başkanı ve Başbakan Sergey Stanişev Delyan Peevski’yi Doğal Afetler ve Kazalar Bakanlığında Bakan Yardımcısı atamıştır. Hemen ardından o aceleden zengin olma işlerine karışarak defalarca uyarılmıştır.

Şunu hemen belirtmeliyiz, bu bakan yardımcısı, silah ticareti ve silahlara lisans verme şubesinde çok sorumlu bir göreve atanmıştır.


2007 yılında Delyan Peevski ile Ekonomi Bakanı Rumen Ovçarov ve yardımcısı Korneliya Ninova, Milli Sorgulama Şefi Angel Aleksandrov ve “Bulgartabak” şefi Hristo Laçev birlikte büyük bir rüşvet olayında kaynaşmışlardır.

“Bulgartabak” şefi Hristo Laçev, Peevski tarafından yalnız kendisine kazanç sağlayan şirketlerle antlaşma imzalamaya zorlandığını ileri sürerek, suçlamada bulundu. Bakan Rumen Ovçarov istifa etmeye zorlandı. Sorgu yargıcı Angel Aleksandrov izine ayrıldı. Korneliya Ninova ile D. Peevski ise hükümetten istifaya zorlandı. Son ikisine karşı açılan dava, “delil yetersizliği” gerekçesiyle savcılık tarafından durdurulurken, Hristo Laçev’e karşı vergi kaçakçılığı davası başladı. Laçev ve eşi 9 yıl hapis cezası aldı ve sonunda İstinaf Mahkemesinde beraat ettiler.

2007 yılının sonunda, rüşvetçilik skandalına karşın, Yüksek Yargı Konseyi (BCC) D. Peevski’yi savcı atadı. Daha sonra Başbakan Sergey Stanişev hükümetinde bakan yardımcısı oldu. 2009’da HÖH-DPS partisinden milletvekili oldu. 2010 yılında HÖH-DPS partisinin ve BSP partisinden de birkaç milletvekilinin destek sağlamasına rağmen, Meclisin Rüşvetle Mücadele Komisyonunu yönetmeyi başaramadı.

2013 yılında parlamento Peevski’yi Bulgar İstihbarat ve Milli Güvenlik Ajansı (DANS) Genel Başkanlığına atadı. Bu atama kamuoyunda kabul edilmedi, protestolar başladı, medyada sert saldırdı ve geri çekilmek zorunda kaldı.

Üstelik bu gelişmelere  D. Peevski olan /NSN Investment Ltd./ şirketi 2015 yılında Bulgartabak” AŞ şirketinde senetlerin % 5’ine sahip olan ve Bulgar oligarşisi büyüklerinden biri olan Petır Mancukov tarafından kontrol edilen “Tabaco Investment EOOD şirketinin satın alınması eklendi. Bu adımı akmakla Delyan Peevski  Bulgartabak Holdıng AŞ şirketine resmen ortak oldu.


İrena Krısteva – mafya olıgarşi ve Delyan Peevski’nin annesi

İrena Krısteva 1955’te doğdu. O bir Bulgar oligarşi ve Delyan Peevski’nin annesidir. İş hayatına Bulgar Bilimler Akademisinde fuzuli bir görevde başlamıştır. 1990’dan sonra marketing ve reklam işine geçmiştir. Kendisi ve oğlu, eski bir iş adamı, Bulgar Yunan sınırında bulunan bir eyaletin başkanı olan Konstantinos Livadas tarafından himaye edilmektedir.

Bu ilişki ayesinde Bayan İ. Krısteva Bulgar Yunan iş çevrelerinde etkin olmuştur. Bulgaristan’da rüşvetçiliğin ana dallarından biri olan devlet lotaryası, spor – toto oyunlarına para yatırmaya başlıyor.

2001’de eski Çar Simeon  Saks Kobrg Gotski siyasi partisini kurarken, güçlü bir tele-komunikasiyon şirketi olan İntrakom sahibi olan ve Romanya ve Bulgaristan’da komar sektörüne yatırımlar yapan Sokratis Kokalis, seçim kampanyası masraflarını ödediği konuşuluyor. Kokalis Bayan Krısteva’nın Yunan sermayesi ile büyük sayıdaki ilişkilerinden yalnız biridir.

O zaman Bayan İrena Krısteva, Gençlik ve Spor Ajansı cemiyetlerinden biri olan “Olimpik” AD Müdürler Konseyi Başkanlığına atanmıştır. Birkaç aydan sonra Bayan Krısteva üstlendiği görevde pek çok yolsuzluk olduğunu görünce görevinden ayrılmıştır. 2002’de Spor Bakanı Vasil İvanov tarafından “Spor toto” Müdürü görevine atamış ve bu görevde 2005 yılına kadar kalmıştır.


2007 yılında Bayan Krısteva Yeni Bulgar Medya Grubu’na büyük yatırımlar yapmaya başlar ve Bulgar Medya Grup EOOD hisselerinin tümüne sahip olur. Böylece şu medyaları tamamen kontrolüne çeker:

 • TV7;

– “Monitor”, “Telegraf” и “Politika” gazeteleri;

 • Presmarket и Prestrafik reklam ajansları.

– “Monito” ve “Presmarket” yayınları. “Rodina” yayın evi.

Bayan Krısteva ve oğlu D. Peevski Bulgaristan’da gazete dağıtımının % 60’nı kontrol eder.

Telekomunıkasıyon sektöründe:


– BТК, 1.4 milyar.

– NURTS Bulgaristan 213 milyon.

Sigara ve İçecekler:

– Bulgartabak Holding  616 milyon leva

– Teliş, 70 milyon leva.


Ticaret:

– K&K Electronics (“Tehnomarket”), 290 milyon leva.

– Burgaz plajı.

Maliye:

– “Viktoriya” sigorta şirketi, 86 milyon leva.


Medya ve Marketing:

– Yeni Bulgar Medya Grup Holding.

– Milli Dağıtım Ajansı, 9.3 milyonleva.

– Gazeteler: Телеграф, Монитор, Уикенд, Меридиан мач, Политика, Всеки ден, Борба, Черноморски флаг, Минаха години, Втора Младост.

– TV: TV7 26 milyon leva ; BВТ.

–3Bey.bg, 6.6 milyon leva; BNews

Otomobiller:

– Литекс Мотърс, 65 milyon leva.

– КИА Bulgaristan, 32 milyon leva

– Saburu Motors.

Yol ve Alt Yapım:

– Entegre transport sistemleri, 211 milyon leva.

– Hidropont-М, 46 milyon leva.

– Ewro stroy , 98.7 milyon leva

Üretim ve mühendislik:

– Rubin, 215 milyon leva

– Ruse Tersanesi, 97 milyon leva

– Dunarşt sşlah fabrşkası: 77 milyon leva

– Terem – Gergi Benkovski silah fabrikaları, 28.4 milyon leva

Tarım:

“Agro Finans”, 73 milyon leva

 

Turizm ve Oteller:

– Sağlık ve usnes – 147 милиона лева.

– Sana Says Otel Hisar

– Pırın Gols Prıpırtıs

Vensıslav Zlatkov Çolakov: Bulgaristan ve Birleşik Arap Emirliklerindeki operatif beyin.

Vensistlav Zlatkov Çolakov 1971 doğumludur. Maliye ve yönetim uzmanıdır. 2011 yılından beri Bulgartabak CİO’sudur. Delyan Peevski’ye çok yakındır. 1998 yılından 2006’ya kadar  “Merto Кеş & Кeri Bulgaristan ” şirketinde vergi müfettişi, daha sonra da finans ve proje müdürü olarak çalışmıştır. German REWE  Grup’tan olan “Billa Bulgaristan” EOOD” market dizisinin yöneticisidir.

2011 yılında “Bulgartabak” Holding AŞ yönetim müdürü atanmış ve 2014’e süresi 3 yıl daha uzatılmıştır.  Üstelik aynı zamanda 2011 – 2015 yılları arasından Bulgartabak Blogoevgrad kız şirketinin müdürüdür.

Bu yürütme müdürünün ismi, BULGARTABAK Holdıng AŞ kız şirketinin yönetiminde sık sık beliriyor. Alnı zamanda, o dış yapılarda da adı belien bir kişidir. Örneğin: Avusturya’daki “BT İnvest GmbH”, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubay’da bazı şirketler gösterilebilir. Burada gerçek sahiplerin isimleri TGI Middle East lşrkeri ardında gizleniyor.

devam ediyor

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − four =