Siyaset Yorum

Bulgaristan’da Gizli RAPOR-2 HOH ve PKK

Bulgaristan’da Gizli RAPOR, HOH ve PKK

Doğan, Peevski, Borisov, BULGARTABAK, kaçakçılık ve terörizmin finansmanı

“Bivol” yayını ekibi: 20 Nian 2021

2011 yılında “Bulgartabak”Holding AŞ yönetim müdürü Vensistlav Zlatkov Çolakov atanmış ve 2014’e süresi 3 yıl daha uzatılmıştır.  Üstelik aynı zamanda 2011 – 2015 yılları arasından Bulgartabak Blogoevgrad kız şirketinin müdürüdür.

Bu yürütme müdürünün ismi, BULGARTABAK Holdıng AŞ kız şirketinin yönetiminde sık sık beliriyor. Alnı zamanda, o dış yapılarda da adı belien bir kişidir. Örneğin: Avusturya’daki “BT İnvest GmbH”, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubay’da bazı şirketler gösterilebilir. Burada gerçek sahiplerin isimleri TGI Middle East lşrkeri ardında gizleniyor.

Bulgartabak para akımlarının yapısı.


Vensislav Zlatkov Çolakov Avusturya “Tobe Trade İnternatonal GmbH” şirketinin % 24 senetlerinin eski sahiydi. Öteki ortak iseö Delyan Peevski ile çalışan, Dimitır İvanov Petkov’tu. Tobe Trade İnternatıonal  GmbH her türden mal ve hizmetre ticaret etme hakkına sahiptir ve Yakın Doğu ülkelerinde ticaret koordınatörü olarak gösterilmiştir.  Bunun dışında V.Z. Çolakov  merkezi Dubay’da olan Bulgartabak treyd FZCO şirketinin CİO sudur. Ayrıca Bulgartanac şirkerinin Asya, Yakın Doğu ve Afrıka kıtası olağanüstü yetkili müdürüdür.

Z. Çolakov’un uçta gerçek hissederlar’dan şirketin etkinliklerine kadar değişik konularda karar alınırken son söz sahibi olan CEO kişidir. Bu tanımlama, “o bir bütün olarak Bulgartabac” şirketinin doruğudur” savına uygundur.

Para aklama ile mücadeleye ilişkin Avrupa Birliği yasaları ile onu çarpıştıracak olan ise, cinatetler ve mali ticaretten muhtemelen kazanç sağlamak işlrinde Yakın Doğuda kaçakçılığın başı olması iddiaları çok ilginçtir. Bu cümleden olmak üzere onunla sözleşme imzalayan Avrupa ve Batı Bankalarının tümü, genişletilmiş komple denetim çemberine alınacaktır.

Şirketin öteki kolları – Doğanö Peevski ve Krısteva.

Delyan Peevski, annesi İrena Krısteva, Ahmet Doğan ve HÖH-DPS yönetiminden genişletilmiş çemberden kilişer “Bulgartabak Holdıng” AŞ’den başka, devlet tarafından sağlanan karşılıksız paralar ve devletle antlaşmalarla başka işlere de bağlıdırlar.


Tabac Market, Sibole Services İnc. Bulgaria ve Industrial Construction Holdıng:. –gibi aktif şirketler Tabac Traffic sahibinindir.

Tabac Market, Sibole Services Inc. Bulgaria и Industrial Construction Holding.:
Tabac Market Tabac  Market sigara dağıtan ve satan Lafka. Boc şirketini yönetiyor.  Sibole Services Inc. Bilas Market Tehnoeksportstroj şirketinin sahibidir. 2012’de son şirket özelleştirildi, AT Engineering 2000 yılı şirketine banka kredisiyle satıldı, daha sonra da Delyan Peevski’nin şitkrti olduğuna veriler olan, bir Panama Vakfına hemen satılmıştır.

Endüstrial İnşaat Holdıng, inşaat işlerinden haberi olmayan, uzman İvaylo Nikolov’un PR ‘nin mülkünde olan Story İnvest’e satılmazdan önce Delyan Peevski’nin Vodstroj 98 şirketinin mülkünde görünüyordu.  Rapor edildiğine göre, Ahmet Doğan tarafından kontrol edilen, HÖH-DPS politik partisinin para vererek yürüttüğü lobicilik faaliyetleri sonucundaö Peevski’nin bazı kız şirketleri devlet ve kamu siparişlerine kolayca ulaşabiliyorlar.

Kamu ihaleleri sorunu

Aralarında “Lukoil Bulgaristan” gibi yönetmeni Valentin Zlatev ve tartışmalı siyaeertçi ve medya şefi DelyanPeevski adamlarının katıldığı şirketlerin kamu ihalleri kazananlardan kuşkulanıldığından dolayı şahsen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Şubat ayında bazı ihaleleri durdurdu.  2016 yılı başından beri Bulgar Liman Yapısında ve Milli Demiryolları Şirketinde, bazı kamu siparişleri yolsuzluk, usulsüzlük ve şeffaflık olmadığından dolayı durdurulmuştur. Bütün ihaleler oligari tarafından kazanıldığından dolayı, durdurulan ihaleler arasında Burgaz ve Varna limanlarına WİFİ internet ulaşımı sağlanması için 6 milyon leva tutarındaki ihale ile toplam tutarı 88 milyon leva olan “Hemus”iki yönlü ana yolun 1. ve 2. Lotları da vardır. Medyada yer aldığına göre 2007 -2015 yılları arasında düzenlenen ve oligarşiye yakın kişiler tarafından kazanılan ihaleler bunların arasındadır.  2007 yılından başlayarak 2015 yılına kadar 9 yıllık süre için Kamu Siparişleri Ajansı ilgili kanuna dayanarak (ZOP) gerekli bilgileri sunar. Bu kaynaktan, 15,99 milyar levası Avrupa Fonlarından sağlanmış olmak üzere, toplam tutarı 59 818 543 584 (ellidokuz milyar sekiz yüz on sekiz beş yüz kırk üç beş yüz seksen dört) leva olan 163 722 kamu ihalesi için bilgiye ulaşılabilinir.


Bulgartabac’ın gerçek alıcılarının gizlenmesi konusunda bir Rus Bankası ve bir Lichtenschtein şirketi

Bankacı Tsvetan Vasilev ile Delyan Peevski’nin Rusya eliti ile direk ve dolaylı ilişkileri var.  Eski Varşova Antlaşması ülkeleri konularında uzman olan, eski bir Devlet Güvenlik ajansının bildirdiğine göre, mentor Delyan Peevski ve devlet güvenlik örgütü (DS) eski ajanı olan Ahmet Doğan’la birlikte, Rusya’da politikacı ve iş adamı olan, eski Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) yetkilileri ile sıkı bağları geliştirmiştir.

Öte yandan, Kooeratif Ticaret Bankası (KTB) üzerinde Tsvetan Vasilev 2014’te kontrolü elinden kaçırmazdan önce,  Bulgar Dış Ticaret Bankası ile Rusya Dış Ticaret Bankası arasında bir ortaklık olarak 1998’de kurulan Bulgarsofinvest kurulmuştu.

Hiçbir rkonomik faaliyete asla katılmayan, ismi bilinmeyen Prest Trade Ltd, Yakın Doğu şirketi FZE tarafından kontrol ediliyordu. Bu şirketlerin ikisi de Dubay mrkezli kabuk şirkettir. Olası benefişır ise bir saman adam olmalıdır.

Bulgartabac’ın gerçek sahipleri oligarşi Delyan Peevski, İrena Krısteva ve onların bankacısı Tsvetan Vasilev’tir. 


Tsvetan Vasilev bankasının Delyan Peevski tarafından saf dışı edilmesi.

Tsvetan Vasilev’in KTB bankasının Delyan Peevski’nin birkaç yatırım projesine itiraz etmesinden dolayı, Delyan Peevski, İrena Krısteva ve Tsvetan Vasilev “Bulgartabac Holdıng” AŞ üzerinde kontrolü üstlenirken aralarındaki biznes partnörlüğü çatışmaya dönüşmitü. Atalarında büyük sayıda ölüm tehdidinden sonra Delyan Peevski banka işlemlerini başka bir bankaya taşımıştı. KTB Bankası cari ödemelerini yapamaz olunca, yönetime sendik girdi. Bu arada, Tsvetan Vasilev’in, İtalyan ortağı Edoardo Mırolio tarafından desteklenen “Bulgartabak Holdıng”AŞ’de yıllık kazanç dağıtma teklifine D. Peevski karşı çıktı ve durdurdu.

Birçok analizci ve yorumcu, “Bulgartabac” ın ana finans kaynağı olan KTB bankasının iflası etrafındaki şüpheli durumlara işaret ettiler.

Öncelikle çektiği kredileri ödemeyi durdurmasının, bankanın çökmesine neden olduğunda, Delyan Peevski ipoteksiz ve güvenceisz kredileri sayısının büyümesine sevinirken, kuşku uyandırmıştı. Tsvetan Vasilev Bulgaristan’dan kaçtı. Sırbistan’a saklandı. Şu anda kapatma hesapları görülen KTB hala Bulgartabac hisselerinin % 6ç02’sine sahiptir.

Bazı yorumcular, KTB bankasının iflas etmesinin, Ahmet Doğan tarafından hazırlanan, Delyan Peevskş’nin değişik medyaları tarafından yürürlüğe konan, bankayı istikrarsızlaştıran bir plan sonucu olduğu izlenimleri paylaşıyorlar. Buna ilave olarak finans sektöründen kaynaklar ise, bankanın hükümet tarafından korunabilmesinin mümkün olduğunu, fakat Avrupa Birliğinden onay ve hemen ardından o ya da uluslararası uzmanlar tarafından araştırma yapılması gerektiğinde, hükümetin buna yanaşmadığı değerlendirmesinde bulunuyorlar. Bu yolu seçen Bulgar kurumları, şüpheli alış verişte, paraya el atma ya da para aklama olaylarında tüm kapıları kapamayı seçtiğinden dolayı, KTB bankasının çöküp batmasına göz yumma olasılığından yararlandılar.


KTB çökerken, Ahmet Doğan, Delyan Peevski, onların ağı ve çevreleri paralarını Birinci Yatırım Bankası (PİB) bankasına aktardılar. Bulgartabac da aynısını yaptı.

Cinayet işleyen yapılarla iş yaptığından dolayı FİBANK’ın imiji olumuzdur. Avrupa Birliği fonlarıyla aldatıcı şemalara katıldığı iddiasıyla araştırmacı medyaların ateş hattında bulunur.

Delyan Peevski’nin Birinci Yatırım Bankası (PİB) üzerinden yaptığı işlemler medyalarda eleştiri konusu oldu. Bu nedenle bankanun kamuoyundaki imiji “mafya bankası” şeklinde dallandı.

Mali istemlere uyularak şu dönemde bankaya stres testi uygulanıyor. Sonuçları yaz aylarına kadar bildirilecektir.

Birinci Yatırım Bankası


 1. “Bulgarrabac” sigara trafiği şeması

Sigaraların daha fazlası Blagoevgrad/Bulgaristan’da üretilmiştir.

Bulgartabac Holding AŞ ‘nin 3 sigara fabrikası vardır. Blagoevgat’taki 2 fabrikanın üretim kapasitesi, Sofya’daki fabrika’nı üretiminden 2 defa daha büyüktür. Üçüncü fabrika ise Banya Luka Bosna Hersek’te bulunur.

Bulgaristan’da en geniş tütün üretim bölgelerinde bulunduğundan dolayı Bulgartabac Holding AŞ Blagoevgrad fabrikası stratejik önem taşır. Bu bölgelerin, Doğan’ın / DPS-HÖH partisinin lobici milletvekilleri çıkardığı ana bölgeler olduğunu da belirtmemiz gerekir.

Blagoevgrad fabrikası yılda 27 milyar sigara üretir.  Sofya fabrikasının üretimi 16 milyar adettir. Bulgartabac Holding AŞ ‘in kendisinin bütünleşmiş lojistiği, distribütörlüğü ve sefkiyat zinciri yoktur.

Türkiye’ye gönderilen kaçak sigaralar karayolundan gitti.


Bulgartabac Holding AŞ’nin kendisiyle anlaşması olan, merkezi Sofya’da bulunan ELD distribütörünün 13 bayiği, görevlileri için 5 merkezi ve kıralık (bağımsız araç sahipleri dışında, ) 350 taşıt aracı vardır. En büyük müşterileri Bulgartabac, Kıngs Tobacco, Yunan tütün üreticisi Karelıa Tobacco ve Tabak Market’tir.

Lojistik ELD, Varna limanında gemilere yükleyip değişik yönlere gönderdiği sigaraların daha fazlasını Varna’ya kadar “bağımsı” dış üstenciler ve şöförlerin kamyon ve konteynerleriyle taşır. Gönderilen birinci adresler, ara adreslerdir, mal orada başka gemilere aktarılır. Sigaralarınbir kısmı da Burgaz üzerinden sefkedilir. Sigaraların daha az bir kısmı da karayoluyla Türkiye üzerinden İran ve Irak’a taşınır.

Daha sonra sigaralar, Ukrayna, Moldova ve Çin gibi devletlerden gelen sahte sigaralar ve kaçak sigaraların yakalandığı Bulgaristan Türkiye sınırındaki ana gümrük kapısı olan Kap. Andreevo köyünde geleneksel tranzit yoldan geçer. Rüşvet alan gümrükçüler tutuklanırö fakat bu olayların önemsiz olduğuna işaret edilmiştir.

Türkiye basınında yayınlananö fakat doğrulanmamış olan birçok delile göre, istihbarat ajansı MİT Bulgartabac Holding AŞ üretimi sigara kaçakçılığı konusunda Bulgar makamlarını defalarca uyarsa da, kaçakçılığın önlenmesi için hiçbir önlem alınmamıştır.

Gönderilen gerçek adres Türkiye’de bir yerde değilse, normal olmayan bir adrese gönderilen sigaralar – Karadeniz ve Doğu Akdeniz sevkiyatları.


Büyük ölçekli uluslararası ticaret ve kaçakçılıkta Varna Limanı stratejik öneme sahiptir. Bulgaristan’ın enbüyük sigara ihracatçısı Bulgartabac Holding AŞ’dir.  Üretim Sofya BT AŞ ve Blogoebgrad BT Aş kız şirketlerinde yapılır. Sigaralar Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Suriyeve Mısır olmak üzere Yakın Doğu ülkelerine gönderilir. Başka bir sevkiyat yönü de Filipinler, Rusya ve Gürcistan’dır.

Пристанище Варна има стратеги ческо значение за мащабната международна търговия и контрабандата. Булгартабак е най-големият български износител на цигари, този износ е производство на дъщерните дружества София БТ АД и Благоевград БТ АД. Основните дестинации са страните от Близкия изток: Обединените арабски емирства, Иран, Ирак, Сирия и Египет. Други дестинации за износ са Филипините, Русия, Грузия.

Güvertesinde sigara yükü olan ve Varna limanından kalkan gemilerin uğradığı limanlar aşağıdakiler olsa daö onlar sevgiyatın gittiği son liman değildir.

– Burgas / Bulgaristan;

– Köstence / Romanya;


– Odesa / Ukrayna;

– Novorosıysk / Rusya;

–  Poti / Gürcistan;

– İstanbul, Samsun, Trabzon Türkiye;

Akdenızde mal gönderilen ana limanlar şunlardır:


– İstanbul, Ambarlı, Mersin, İzmir / Türkiye;

– Larnaka / Kıbrıs;

– Latakya / Suriye;

– Beyrut / Livan;

– İskenderye, Port Saıd ve Damıeta / Mısır;


– Pire ve Selanik / Yunanistan;

– Duras / Arnavutluk;

– Velencıq / İspanya.

 

Gemilerin farklı son limana varabilmeleri için gümrük ve gemi evraklarının yüzde yüz değiştirilmiş olduğu ve malın başka gemilere aktarıldığı sabit adreslerden bazılar:

– İzmir ve Ambarlı / Türkiye;


– Pire / Yunanistan;

– Ulıslararası konteyner limanı Masaksklon /Malta. Малта.

Yukarıda sıralanan son adreslerden hiç birisi Bulgartabac Holding AŞ’nın mallarını sürdüğü Dubay, İran ve Suriye gibi ülkelerden hiç birinin coğrafik bölgesinde bulunmuyor. Örneğin Um Kasır limanı gibi, İran ve Irak bölgesinde bulunan bir limana ve hatta tranzit geçmen üzere Türkiye’ye yönelim görülmüyor.

Son Pazar olan Türkiye’ye kara yolundan ulaşılması kolay olan, Doğu Akdeniz ve Karadenizde birçok limana mal gönderilmiyor. Bu ka kaçakçılık yapıldığına kanıttır. Amaçta, malın Bulgaristan’da üretildiğini ve Türkiye ile Yakın Doğu ülkelerine sürüldüğünü gizlemektir.

Yıl 2016, Sigara konusunda Türkiye ve Bulgaristan arasında boşanma:


UN Comtrade verilerine göre, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sigara ticareti hacmı düşük olsa da, Bulgartabac Holding AŞ’nin ürettiği “Prestij” sigara kaçakçılığı konusunda 2000 yılından sonra Bulgaristan’ın komşusu Türkiye giderek daha fazla alındı. Türkiye kaçakçılıkla ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Polisinin bir raporuna göre, 2014 yılında 106 431 665 paket sigara ve yakalanan kaçak ürünlerin  % 50’si Bulgar menşeylidir. (Prestij, Viktori ve MM)

2015 yılında Türk makamlarıö Mersin limanında ve bazı Karadenız limanlarında ve Güney Doğuda Kuzey Irak, Gürcüstan ve Bulgaristan’dan gelen sigaraya el koydu.

PKK’nın kaçakçılık işlerine katıldığı doğrulandı.

2015’in Ağustosunda Türkiye güm makamları 3.5 milyon paket sigara yakaladı. “Sabah” gazetesi, Bulgar malı sigaraların, PKK’nın en büyük gelir kaynağını oluşturduğunu yazdı.

Dubay’da bulunan ve işleri “Bulgartabac” sigarası satmak olan binaların hepsinin yıkıma ayrılmış harap yapılar olduğu tespit edşldi.

Bulgaristan / Varna limanından elde edilen verilere göre, Dubay’daki Adalus Al Sharq General Trading Ltd (Al Sharq) şirketi Bulgartabac Holding AŞ en büyük müşterisidir.

 • Şirket hisselerinin % 51’i Arap emirliklerinden bir yatırımcı olan Essa Caed Raşid Khalfan Al Şamsi’ye aittir. Al Şamsi Arap Yarım Adasına baştanbaşa yayılmış, Güney Arap Emirliklrinin Güneyinde ve Kuzey Oman’da bulunan çok büyük bir kavimdir.
 • İraklı yatırımcı Abdel Fuad Mohamed Alı bir Genel Yetkili olup hisselerin % 24’üne sahiptir.
 • Kürdüstanlı – Iraklı yatırımcı Salam Gader Farac şse senetlerin diğer % 25’ine sahiptir.

Şirketle ilgili yapılan soruçturmadan öğrenildiğine göre, Irak’lı yatırımcılar şirket işlerinde etkin olurken, Arap Emirliklerindekiler ise, Yakın Doğuda birçok ülkede sık sık rastlanan bir olay olan, “pasif yatırımcılar”durumundadır. Bulgrtabac şirketinin hisselerinin % 51’nin Essa Saeed Rashid Khalfan Al Shamsi ve % 49’unun da Adel Fouad Mohamed Ali şirketine aittir ve Dubay’daki Beirut Shipping LLC, şirketiyle yakın işbirliği halindedir.  Al Sharq şirketi ise Beirut Shipping LLC aracılıyla malları bir limandan başka bir limana değiştirmiştir.

Kürk bölgelerindeki sigara kaçakçılığı terör örgütü PKK eliyle yapılmıştır.

Kuzey Suriye, Kuzey Irak, Batı İran, Güney Doğu Türkiye Kürt bölgelerinde piyasaya sürülen  “Prestij” marka sigara bir Bulgartabac ürünüdür.  “Prestij”,  bölgelerinde sınır ötesi kaçakçılığı ve sefkiyatı kontrol eden PKK ve Suriye ve Irak’ta  PYD (Halk Koruma Birimleri) şeref simgesi olmuştur.

Ticareti Kürt iş adamları tarafından yapılan, depolarda her zaman yeterli miktarda bulunan ve ucuz satılan “Prestij” sigraları % 90 oranında Kürtlerin içtiği sigaradır.

Türkiye’nin Van şehri bailik merkezi olan, İran ve Türkiye gümrüklerinde ödeme yapmamak için eşek ve katır sırtında taşınan bu sigaralar, Kuzey Irak dışında kamyonla dağıtılmaktadır. Sigara ticaretinden elde edilen paralar ya Dubay’a taşınır ya da büyük sigara ticareti trafından veya döviz bürolarında dövize dönüştürülerek aklanır.

Türkiye, NATO ve AB terör örgütleri cetvelerinde bulunan, PKK tarafından kontrol altında tutulan yollar sigara baiyilerinin yollarıdır. PKK kontrol noktalarından geçen her kamyon için 2 500 US Dolar ödenir. PKK denetim noktası olmayan yerlerde askerlere her kamyon için ödenen haraç ise 8 300 US Dolardır. Bir kamyon açık ya da gizli olmak üzere 250-280 masterboks sigara taşır.”Prestij” sigarasının yöredeki adı “Molla Salam” dır. Bu kişinin gerçek adı Salam Kader Farac’dır  ve Dubay’daki Adalus Al Sharq General Trading Ltd /Al Sharq/ şirketinin sahibidir. “Prestij” sigarasıyla birlikte “MM”, “Esse” ve “Viktory” de satılır. Araştırmacı gazetecilere göre, Salam Kader Farac boyutunda bir başka Bulgartabac sigaraları tüccarı Bulgrtabac ile Kaledon İnvest arasındaki skandal olaylarda ortaya çıktı. İlgili evrakların suretine dayanarak Sofya Şehir Savcılığının hazırladığı bir raporda, Yakın Doğu ve Avrika devletlerine satmak üzere, Kaledon İnvest şirketinin Bulgartabac Holding AŞ’de büyük miktarlarda sigara aldığı açıklanmıştır. 2004 yılında ABD Dolaur’da tescil edilmiş olan Kaledon şirketinin para aklamak ve kaçakçılık gibi dolaplarından Bulgar makamları kuşkulanmıştır. ABD yargı organları ile yapılan işbirliği sonucu araştırmalar derinleştirilmiş, şema aşıklanmış ve Birleşik Arap Cumhuriyeti vatandaşı olan Kaledon sahiplerinin kimliği öğrenilmiştir. O zaman Kaledon İnvest İnk faaliyetlerine son vermiştir.

PKK ilişkilerinden farklı terör bağlantıları: ISIS Hipotezi.

Al Kayda, Al Nusrai İDİL ve merkez figür “Molla Salam” gibi İslam terör örgütlerinin arasında direk bağlantı olduğuna ilişkin bir belirti yoktur. Bu bilgiler Kürtler tarafından kontol altında tutulan bölgelerle sınırlanabilir ve denetlenmiştir. Öncelikle, gümrükler, haraç toplama, İslam vergileri ve başka var olan bilgiler dikkate alındığında ve Türk-Kürt çatıçması çıkarlarını da göz önünde bulundurarak, İDİL ile mali bağlantıların mümkün olabileceği olasıdır. Petrol ve gaz kaçakçılığı ve haraç toplama gibi olaylara katıldığına büyük sayıda örnek olan İDİL belirli bir yüzde veya ödeme karşılığında olmak üzere kontralündeki bölgelerde iktisadi ve ticari faaliyetleri özendiyor.

Bu gelişmeler sonunda, Irak Türkiye ve Süriye ve Türkiye arasındaki yollarda nakit ödeme veya yüzde karşılığı Irak, Sütiye ve Kürt figürlr trafından uygulanan denetimın İDİL veya başka terör grupları tarafından da yapılabileceği ortaya çıktı. Bu uluslararası hipoteze bağlı kalarak, Bulgartabak ürünlerinin İslam Devleti /İDİL/ içinde ciddi bir gelir kaynağı olduğunu savunabiliriz.

“Bivol” bu raporda yayınlanan verilerle de doğrulanan, 2014-2015 yıllarına ait Bulgartabak araştırmalarını hatırlatıyor. Bunlar Bulgar tütün holdinginin Peevski tarafından özelleştirilmesinden önceki şemalarını da gün ışığına çıkarmış bulunuyor.

 • “Bulgartabac” kaçak sigaraları Türkiye’de yine yakalandı.
 • “Bulgartabac” şirketinin Yakın Doğu bayileri yasa dışı iş yapıyor.
 • Türkiye’ye göre  “Bulgartabac” şirketi baş kaçakçı.
 • “Kim” modeli 4 Avrupa savcısı tarafından didik didik edilebilir.
 • Ocak ayından beri “Bulgartabac” şirketinin yeni ofşor sahibi var.
 • “Bulgartabac” mafya II
 • “Bulgartabac” Mafya I
 • Ameri Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine gönderilen bir mektupta Boyko Borisov, Delyan Peevski ve Ahmet Doğan’ın “Bulgartabac” şemaları açıklandı.
 • “Bulgartabac”ın Yakın Doğu baileri yasa dışı çalışıyor.

Panama belgeleri: Peevski’nin avukatı çok önemli ofşor şirketlerin sahibidir.

 • Peevski kaçkilodur? 1,5 milyar leva.

. İşbu rapor ve belgelerle, redaksiyonumuz Sofya meclisini ve geçici meclis komisyonlarını Avrupa’nın eski en büyük tütün halgıngi olan Bulgartabak Holding AŞ nin özelleştirilmesi, çalışmaları ve gizli tutulan mülkiyetiyle ilgili eski iktidarların yaptıklarını ayrıntılı, geniş ve bağımsız olarak bilgilendirerek ikazda bulunuyor. Öncelikle son 10 yılda Bulgaristan milli kaynaklarından milyarlarca levanın cinayi ve gizli kapakli bir şekilde çalındığını, elde edilerek aklandığını ve bu olayların Bulgaristan’ın kara kuyusunu oluşturduğunu kanıtlayacak tüm delillerin elimizde bulunduğunu duyuruyoruz.

***

Okuduğunuz rapor 23 Nisan 2021 tarihinde Sofya Meclisine sunulmuş ve sorgulama başlanması istenmiştir.

Okuyanlara teşekkürler.

Bulgartabac Holdıng AŞ hepimizindir.

Bilgileri paylaşın çevrenizi bilgilendiriniz.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + one =