Yaşam

Bulgaristan, en çok Ruslara ve Ukraynalılara vatandaşlık veriyor

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine atıfta bulunan AB Komisyonu, AB ülkelerinin, 2016 yılında en çok sayıda Fas, Arnavutluk ve Hindistan vatandaşlarına vatandaşlık hakkı verdiklerini belirtti.

Bu genel eğilimden farklı olarak Bulgaristan, en çok Ruslara (yüzde 30), Ukraynalılara (yüzde 17,1) ve Türklere (yüzde 8,9) olmak üzere toplam 1626 kişiye vatandaşlık vermiştir.

AB’de aynı yıl toplam 994 800 yabancı uyruklu kişi vatandaşlığa geçti.

AB vatandaşlığı alan yaklaşık 100 bin Faslıdan yaklaşık yüzde 90’ı İspanya, İtalya ve Fransa’dan statü kazanmıştır. AB vatandaşlığı alan neredeyse bütün Arnavutlar (yüzde 97) Yunanistan ve İtalya’dan statü kazanmıştır. Hintliler ve Pakistanlılar, İngiltere’den vatandaşlığa kabul edilenler arasında en büyük paya sahiptir.

Başka bir AB ülkesinden vatandaşlığa kabul edilen AB vatandaşları arasında Polonyalılar ve Romenler en büyük paya sahiptir. 2016 yılında yeni vatandaşlık alan yaklaşık 60 bin Romenlerin yarısına yakını İtalya’dan vatandaşlık aldı.

Vatandaşlığını değiştiren Polonyalılar arasında (19 800), başka bir AB ülkesinden vatandaşlık alma yönünde açık bir tercih olduğu gözlenmemektedir.

Bir AB ülkesinde vatandaşlık kazanmış kişilerin yüzde üçte biri (yüzde 32,5) bir topluluk ülkesinden, yüzde 29,6’sı Afrika’daki bir ülkeden, 20,9’u Asya’dan ve yüzde 15,2’si Amerika’dan geliyor.

Verilere göre bir başka AB ülkesi vatandaşı olan Britanyalıların sayısı, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ardından bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla arttı.

İngiltere, Mart 2019’da AB’den ayrılmalı. Hem Brüksel, hem Londra yabancı uyruklu vatandaşların haklarını korumaya söz veriyor, ancak Brexit diğer AB ülkelerinde yaşayan bir milyona yakın Britanyalının geleceği üzerinde belirsizlik yarattı.

2016 yılında 6555 Britanyalı bir başka AB ülkesinden vatandaşlık aldı. Bu rakam, 2478 Britanyalının başka bir AB ülkesinden vatandaşlık aldığı 2015 yılına göre yüzde 165 oranında artış olduğunu gösteriyor.

AB vatandaşları, 28 üyeli Birlik içinde başka bir vatandaşlığa başvurmaları halinde kendi ülkesinin vatandaşlığını muhafaza edebilirler. Eurostat verilerine göre 2016 yılında AB, çoğunluğu Faslılar, ardından Arnavutlar, Hintliler, Pakistanlılar ve Türkler oluşturan yaklaşık bir milyon insana vatandaşlık vermiştir.

 

Kırcaali Haber