Bulgaristan Ulusal Belediyeler Birliği İcra Müdürü Silviya Georgieva, Avrupa Birliği (AB) proje ve programları konusunda uzmanların katıldığı forumda yaptığı konuşmada, “Bulgaristan’ın AB üyeliğinin başlangıcından bu yana Bulgar belediyeleri AB’nin uyum programları kapsamında 18 milyar avro hibe desteğinden yararlanmıştır. Bununla birlikte bölgesel eşitsizlikler derinleşiyor” diye belirtti.

Georgieva, “Bulgaristan’da çeşitli AB kalkınma programlarından faydalanmayan bir belediye yoktur ve yenileme programları kapsamında sağlanan fonların çoğu, okul, anaokulu ve hastane, kültürel ve idari kurum binalarının yanı sıra toplu aile konut binalarının yeniden inşasına harcanmıştır. Bu, 2007’den bu yana geçen iki program döneminin bilançosunun bir parçasıdır” diye bildirdi.

Ancak Georgieva’nın ifadesine göre, 12 yıl boyunca AB fonlarından faydalanmanın yanı sıra, bölgeler arasındaki dengesizlik gibi sorunlar da ortaya çıkmaktadır.
Ulusal Belediyeler Birliği İcra Müdürü,”Görünür olanın ötesinde 18 milyar avro yatırım yapmışız da ne oldu sanki? Bölgesel eşitsizlikleri azalttık mı? Onları azaltmadık, tam tersine – onları derinleştirdik. Bulgaristan’daki yaşam ortamını iyileştirmek için yalnızca tamamen AB fonlarına güvendik ve bunları ulusal kaynaklarla yürütülen gerçek bir ulusal bölgesel politikası için tamamlayıcı bir kaynak olarak görmüyoruz” dedi.

Georgieva’nın ifadesine göre, az gelişmiş bölgeler, yalnızca AB programlarına güvenmeyip devletten hedefe yönelik yardım almalıdır.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar