‘Demokratik Bulgaristan’ partisi eş başkanlarından Atanas Atanasov, yeni dönemde Ulusal Meclis’in çalışmalarının ana önceliklerinden birinin özel servislerde reform ve anayasaya uygun olarak yürütme organından etkili bir yönetim mekanizması oluşturulması olduğunu belirtti. Atanasov, bu görüşlerini Facebook profili üzerinden paylaştı.

Bulgarian özel servislerinin karşı karşıya olduğu zorluklardan bazılarının etkin denetim ve hesap verebilirlik eksikliği, güvenilir bilgi kaynaklarının yetersizliği, bilgiye kötüye kullanım, farklı servisler arasında rekabet ve çatışmalar, yetersiz finansman ve donanım, toplumun düşük güveni ve dinamik uluslararası ortama uyum sağlayamama olduğunu belirtti.

Atanasov, reformun gerçekleşeceği adımları da sundu:

  1. Stratejik Planlama ve Değerlendirme – mevcut yapı, faaliyet ve etkinliklerin ayrıntılı analizi, reformlar için stratejik bir planın hazırlanması, hedefleri, öncelikleri ve bunlara ulaşma yollarını belirleyen.
  2. Yasal Reform – özel servislerin faaliyetlerini düzenleyen mevzuatın güncellenmesi, anayasaya, demokratik değerlere ve vatandaşların haklarına uygun hale getirilmesi.
  3. Personel Reformları ve Mesleki Eğitim – profesyonel kapasitenin geliştirilmesi, personelin psikolojik dayanıklılığı ve motivasyonun artırılması, profesyonellik ve bütünlüğün teşvik edilmesi.
  4. Teknolojik Yeniliklerin Getirilmesi – modern teknolojilerin entegrasyonu ve operasyonel ve teknik yeteneklerin artırılması, vatandaşların haklarını koruyacak sıkı garantiye dayalı olarak.
  5. Sivil Bağımsız Denetim Organı Tarafından Etkili Kontrol – hizmetlerin yasal faaliyetlerini izleyen ve yetkililerin kötüye kullanımını önleyen bağımsız bir denetim organının kurulması.
  6. Diğer devlet kurumları ve uluslararası ortaklarla işbirliğinin ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi.
  7. Özel servis eylemlerine itiraz mekanizmalarının oluşturulması ve vatandaşların haklarını koruması.
  8. Toplumla İletişim ve Bilgilendirme – hizmetlerin faaliyetlerinde şeffaflığın artırılması, vatandaşlık özgürlükleri ve güvenliğin dengelenmesine ilişkin bir diyalogda toplumun aktif olarak yer alması.

Atanasov, ‘Özel servislerin yürütme organının bir aracı olduğu gerçeğinden dolayı, önerilen değişikliklerin amacı, hükümetin güvenlik konularında dinamik bir ortamda yönetimsel karar alırken kapasitesini artırmaktır’ dedi.”

Reklamlar