Yaşam

Asırlar sonra Bulgaristan’da doğal ortamda yaşayan yaban öküzleri görülebilir

Ulusal Avcılık ve Balıkçılık Birliği-Bulgaristan Avcılar ve Balıkçılar Birliği’ne bağlı Studen Kladenets Av Hayvanları Çiftliği’nde bakılan Avrupa bizonu olarak bilinen yaban öküzleri, kapalı alanın dışında kontrollü olarak yetiştiriliyor.

Hayvanlar bakılmaya devam ediliyor ve günlük davranışları izleniyor. Yaban öküzü sürüsüne yazın doğan bir yavru bizon eklendi. Nadejda ismi verilen bu yavru, Orta Çağ’dan bu yanan Tuna Nehri’nin güneyindeki topraklarda doğal ortamda doğan ilk yavru bizondur.

Ulusal Avcılık ve Balıkçılık Birliği-Bulgaristan Avcılar ve Balıkçılar Birliği ve Rewilding Rodop Vakfı’nın ortak inisiyatifi ile gerçekleştirilen yaban öküzlerinin Rodoplar’da yeniden diriltilmesine yönelik çabalar, Doğu Rodoplar’da büyük otobur hayvanların yeniden üretilmesine yönelik faaliyetlerin bir parçasıdır. Ekim 2013 yılında Almanya’dan Studen Kladenets Av Hayvanları Çiftliği’ne getirilen ilk bizonlar, ilk baştaki zorluklara rağmen başarılı bir şekilde buradaki doğal ortama adapte oldu ve 2015 yılında Rodoplar’da yüzyıllardan sonra ilk kez bir yavru bizon doğdu.

Üç yıl sonra ise daha iki yavru bizon doğdu, 2017 yılında ise Almanya’nın Zul şehrinde bulunan hayvanat bahçesi tarafından bağışlanan iki yaban öküzü daha sürüye eklendi.

Yaban öküzü, Avrupa’nın en büyük otobur hayvanıdır ve açık orman ekosistemleri için kilit bir türdür. Bu hayvan, Antik çağda Avrupa ve Balkanlar’da yaygın bir türmüş. Aristo ve Pazavian, Trakya topraklarında yaşamış olan bizonları ayrıntılı bir şekilde tasvir etmişlerdir ve Tarih Öncesinden Orta Çağ’a kadar olan döneme ait arkeolojik kazılarda edilen bulgular, Bulgaristan topraklarındaki dağılımlarına tanıklık etmektedir.

Uygarlığın gelişimi, habitatların parçalanması ve yok edilmesi ve türlerin doğrudan yok edilmesi ile yaban öküzünün yaşam alanı önemli ölçüde daralmıştır ve yirminci yüzyılın başlarında dünyadaki yaban öküzü türünün vahşi doğada yetişen son temsilcileri de kayboldu. Yirminci yüzyılın ortasında hayvanat bahçelerinde yetiştirilen az sayıdaki bizonlardan doğal ortamda yaşayan türü yeniden diriltme çabaları başlamıştır.

Avrupa bizonu yavaş yavaş Avrupa’nın doğal yaşam alanlarına geri dönüyor ve Avrupa bizonu soy ağacı kitabına göre, 2018 sonu itibariyle dünyada bu türden 7532 hayvan bulunur, onların 5 368’i İskandinavya’dan Balkanlara ve İspanya’dan Rusya’ya kadar uzanan doğal yaşam alanlarında yetişmektedir. Bizon, Avrupa’da yaban hayatının sembollerinden biri haline geldi ve bu türün tarihçesi 100 yıl içinde bir hayvan türünün yok olma eşiğine geldikten sonra nasıl büyük emek sonucunda yeniden üremeye başladığının bir örneğidir. Bizon popülasyonunun yavaş ve kesin bir şekilde artmasına rağmen, bu hayvan türünün korunması ve vahşi doğaya geri döndürülmesine yönelik çabalar devam etmektedir.

 

 

Kırcaali Haber