Ekonomi Haberler

AK, Bulgaristan’ın fonlarını ve tarımsal hibelerini azalttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından  tanıtılan AB 2019-2027 Dönemi Uzun Vadeli Mali Planına göre Uyum Politikası ve AB Ortak Tarım Politikası bütçesinin yaklaşık yüzde 5 oranında azaltılması öneriliyor. Böyle bir öneri, doğrudan Bulgaristan’ın AB fonlarından ve tarımsal sübvansiyonlar yoluyla aldığı hibe desteklerine vuruyor.

AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, öneri ile ilgili şunları söyledi: “Bu bütçe teklifi gerçekten AB’nin katma değeri ile ilgilidir. Bir üye devletin tek başına hareket edemediği veya birlikte hareket etmenin daha etkili olduğu araştırma, göç, sınır kontrolü veya savunma gibi alanlarda daha fazla yatırım yapıyoruz. Ortak Tarım Politikası ve Uyum Politikası gibi geleneksel, fakat modernize edilmiş politikaları finanse etmeye devam ediyoruz, çünkü hepimiz tarım ürünlerimizin yüksek standardından yararlanıyoruz ve bölgeler ekonomik olarak kalkınıyor” diye yorumda bulundu.

AB, Uyum Fonu’ndan Doğu Avrupa ülkelerine Avrupa entegrasyonu için mali destek sağlıyor. Bu çerçevede Trans-Avrupa Ağları, ulaşım altyapısı ve çevresel iyileştirme projeleri finanse edilmektedir.

Yeni AK önerisi, farklı Avrupa projelerinin finansmanını farklı ülkelerdeki hukukun üstünlüğüne bağlamaktadır. Önerilen bütçede büyük bir yenilik, Avrupa finansmanı ve hukukun üstünlüğü arasındaki bağlantıyı güçlendirmektir. Komisyondan yapılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğüne saygı, sağlam mali yönetim ve etkili AB finansmanı için vazgeçilmez bir ön şarttır” denildi.

AK, nerede maliyet tasarrufu yapılacağı ve harcamalarda verimliliğin artırılacağı konusunda derinlemesine bir analiz yapılarak, iki program için verilen kaynaklarda yüzde 5 oranında azaltılmasını önermektedir.

Bu politikalar, daha az kaynakla yürütüleceğinden ve hatta yeni öncelikler sunabildiklerinden emin olmak için modernleştirilecektir. Örneğin, Uyum Politikası, yapısal reformun ve göçmenlerin uzun vadeli entegrasyonunun desteklenmesinde giderek daha önemli bir rol oynayacaktır.

Avrupa Komisyonu, AB bütçesindeki bu değişikliğin sonucunun AB fonlarının dengesini değiştireceğini ve AB’nin en iyi şekilde iyileştirilebilecek alanlara odaklanmasını sağlayacağını umuyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, “Avrupa Komisyonu’nun, Britanya’nın AB’den ayrılmasından sonraki ilk bütçe tasarısında AB bütçesinin toplam 1,279 trilyon avro olması öngörülüyor. Bu tutar, bütün üye ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,1’i değerindedir” diye açıkladı. Yeni bütçe, mevcut olan 2014-2020 dönemine ilişkin 960 milyar avro tutarındaki bütçeden daha büyük tutardadır.

 

Kırcaali Haber

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − five =