Siyaset

AB Komisyonundan ticaret yerlerinde yerli mallara öncelik verilmesine itiraz

AB Komisyonu tarafından Bulgaristan’a gönderilen resmi bildirim yazısı ile devletin perakende satıcılara yerli gıda maddelerine öncelik vermek zorunluluğunu getirmekle ayrımcı önlemler dayattığı belirtildi.

Komisyon’a göre ticaret yapanların yerli gıdaları görünür yerlerde sergilemek ve sütün yüzde 90’lık bölümünü yerli üreticilerden almak mecburiyetinde bırakılması, AB’nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma’da yazılı serbest mal dolaşımına zıt düşüyor.

Avrupa Komisyonu’nun resmi mektubu ile ilgili olarak Bulgaristan Tarım Bakanlığı, ülkemiz tarafından alınan bu önlemin başka ülkelerde üretilen malların serbest dolaşımını etkilemediğini bildirdi.

Bulgaristan genelinde AB’nin diğer ülkeleri veya başka ülkelerden malların satılmasına yönelik yasak veya kısıtlamalar öngörülmüyor.

Bakanlığın amacı, Bulgaristan üretiminin desteklenmesi ve eşi benzeri görülmemiş bu global sağlık, ekonomik ve ticari kriz döneminde küçük ve yerel üreticilerin geçim kaynağının korunması olduğu açıklandı.

BNR