Haklarımızı Savunalım

 Neriman E.KALYONCUOĞLU

Tarih: 06 Mayıs 2017

Konu:  Müftülüklere dıştan gelen yardımları kısıtlayan yasa tasarısı hazırlandı.

      Faşizan iktidarın ilk yasa tasarısı Bulgaristan Müslümanlarını hedef aldı.

      Bulgaristan’da faşizm yasal yasaklarla adım adım geliyor.

Cumhurbaşkanı olamayan, milletvekili de seçilemeyen GERB’li Bayan Tsetska Tsaçeva Bulgaristan Adalet Bakanı olunca ayağının tozuyla ilk kanun tasarısına imzasını attı. Bu tasarının faşist üçlü “Ataka”, VMRO ve NFSB meclis grubundan gelmesi beklenirken Adalet Bakanlığından gelmesi dikkati çekti. Anlaşılan bu yasa değişikliği Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından atanan ve artık görev süresi dolan geçici seçim hükümetine yapılan baskılarla hazırlanmış ve şimdi III. Borisov hükümeti adına meclise giriyor. Şimdiki durumda sert tartışmalara neden olacağı görünse de, iktidar çevresi çoğunluğunca kabul edilmesi ihtimali de çok büyüktür. Kim ne derse desin bu İslam dinine, Müslümanların ibadet özgürlüklerine, Müftülüklerimizin normal çalışmasına, kuran kurslarına, imam hatip okullarımıza ve Yüksek İslam Enstitüsü eğitim özgürlüğüne karşı hazırlanmış bir tasarıdır. Dinini bilen Müslüman’ın dilini de bildiği gerçeğine saldırı olarak düşünülmüştür.

Geçici hükümetin Adalet Bakanı Mariya Pavlova ayna yasa değişikliyle ilgili Cumhurbaşkanı Radev’i tüm adalet Bakanlığı çalışanlarının istifa edeceği konusunda uyarmıştı.

İnternet sanal ağında BG Adalet Bakanlığı sayfasında yayınlanan Yasa Tasarısıyla yabancı ülkelerin Bulgaristan’da diyanetlere mali yardım yapması yasaklanıyor.

Bu tasarıyla Vatandaşlık Yasasına değişiklikler getiriliyor.

Yasa tasarısı önce parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimlerine katılmak isteyen vatandaşların seçimden önce “üç ay Bulgaristan’da oturmuş” ilkesi yeniden gündeme taşınıyor.

Yapılmak istenen değişiklikle, oy kullanmak isteyen vatandaşları Bulgaristan vatandaşlarının Anayasanın 42. maddesine uyan kişiler olması ve bir de seçim gününden üç ay önce ülkede yaşamış olması şartı getiriliyor.

Bulgaristan Anayasası’nda yasaklı olmayan ve hapiste bulunmaya 18 yaşını doldurmuş vatandaşların hepsi Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine katılma hakkına sahiptir.

22 Mart gününü yapılan son parlamento seçiminde seçtiğimiz 44. Bulgar meclisi bu kanun tasarısını onaylarsa, Bulgaristan dışında bulunan ve bulundukları ülkede daimi adres kaydı olan Bulgaristan vatandaşlarının hepsi Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerine katılma hakkını yitirmiş olacaktır.

Yasa tasarısında Seçim Kanununda değişikliler yapılarak, değişik seçimlere katılan adayların Bulgar dilinden başka herhangi bir dilde seçim propagandası yapmayacağına dair Bildirge (Deklarasyon) imzalaması da isteniyor.

Bu değişiklikler kabul edilirse, seçimlerle ilgili ancak Bulgar vatandaşları tarafından bağışta bulunulabilecektir.

Aynı yasa değişikliği önerisinde, Bulgar Adalet Bakanlığı, Bulgaristan’da tescilli olan diyanetlerin dış devletler tarafından finanse edilmesine de yasak getiriliyor.  Bu maddede, ancak imzalanmış devletlerarası sözleşme olduğu durumlar istisnayı tutulacaktır, deniyor.

Yabancı ülke vatandaşlarının parasal bağış ve yardımda bulunması imkânları ise ancak terörist olduğundan şüphe edilenler listesinde olmayanlar tarafından yapılabilecektir.

Diyanet işlerine mali yardımda bulunmaya getirilen yasakları arasında sıralananlar arasında, siyasi partilerden yardım alınması yasağı; 1 000 (bin) leva üstünde anonim bağışlar alınması ve kendilerinden terörizmle bağlantılı olduğu şüphelenilen kişiler tarafından mali yardım alınması vb hususlar sıralanmıştır. Aynı zamanda dini kurumların aldıkları parasal yardımların kaydını tutmakları şartı da getirilmiştir.

Bu yasa değişiklikleri kabul edildiği durumda, Bulgaristan’daki diyanetlere dış ülkelerde din adamı alınması zorlaştırılacaktır. Dış ülkelerde din adamı görevlendirilmesine getirilen koşullardan ikisi şudur: Bulgarca bilmesi ve Bulgaristan’da aynı kişinin yapacağı işi yapabilecek başka bir kişinin olmaması vb. Tasarıda, dini kurumların yabancı vatandaşlar tarafından temsil edilmesine de yasak getiriyor.  Tasarıya göre, diyanetler her yıl, geçen mali yıldaki gelirleriyle ilgili rapor sunmak zorunda kalacaktır. Bu raporda, geçen yıl için gelirler, giderler, karşılıksız edinilen taşınmazlar ve bağışta bulunanların isimleri yer bulacaktır.

Yapılmak istenen yasa değişikliklerinde, hatırlatma usulüne uyularak, Anayasa’da halen var olan şu yasak da yer almıştır. “Diyanetlerin sağlık, sosyal ve eğitim kurumları Bulgaristan Cumhuriyeti egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Anayasal düzenine ve vatandaşların hak ve özgürlüklerine karşı etkinlik yürütemezler.”

Bununla birlikte, aynı yasa değişikliği tasarısında,  siyasi partiler yasasında da değişiklikler yapılmakta ve şöyle denmektedir: “Diyanetler, vaizlerle, yazılı ve şifalı fikirlerle, kitap ve bilgilendirme malzemeleri dağıtarak da olmak üzere, Bulgaristan Cumhuriyeti egemenlik, toprak bütünlüğü ve Anayasal düzenine karşı olan herhangi bir etkinlikte bulunamaz.”

Bu yasa değişikliklerinin çiğnendiği durumlarda cezaların 10 kat arttırılması öngörülmüştür.

Şu an bu cezaların üst tavanı 5 000 (beş bin) levadır, 50 000 (elli, bin) levaya çıkarılması ön görülmektedir.

Bilindiği üzere Bulgaristan diyanetlerinin yabancı devletler tarafından finanse edilmesini yasaklayan benzer bir yasa önerisi GERB partisi ile sözde yurtsever faşist üçlüsü 43. Halk Meclisine artık bir defa sunmuş, fakat görüşülmemişti.

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Başkanı Kurnaliya Ninova bu yasal değişiklik önerilerinin hele dış ülkelerde bulunan 2 milyondan fazla Bulgaristan vatandaşının seçime katılmasının bu şekilde yasaklanmasının Anayasa’ya olduğu gibi tüm insan hakları kanunlarına ve sözleşmelerine aykırı olduğunu açıkladı.

Bu değişiklik isteğinde yer alan tüm maddeler Hak ve Özgürlükler Partisi (DPS( tarafından sert tepkiyle kınanmıştır.

Türkiye’de BULTÜRK başta olmak üzere BAL-GÖÇ Federasyonu ve tüm diğer soydaş dernekleri, İngiltere ve Birleşik Amerika, Kana’da ve Avrupa Birliği ülkelerindeki Bulgar gurbetçi, işçi ve öğrenci kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kulüpler ve bilim-sanat çevrelerinde çok büyük hoşnutsuzluk uyandırdı.

Slavi Trifonov girişimiyle 6 Kasım 2016’da yapılan halk oylamasında 2.5 (iki buçuk) milyon Bulgaristan seçmeni tarafından onaylanan seçim sistemi değişikleri kabul edilmezken, GERB – Faşistler ortaklığı Adalet Bakanlığı tarafından yeni bir seçim ve diyanet işleri yasa değişikliği önerisinin hemen meclise sunulmasını siyasi oyun olarak değerlendirenlerin tepkisi artıyor. Referandum sonuçlarının kabul edilmesinde direnenlerin Sofya halk meclisi önündeki açlık grevi hazırlıkları ise,  artık tamamlanmış durumdadır.

Share
Reklamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir