KNSB sendikası Başkanı Plamen Dimitrov, Bulgaristan’ın Ulusal Toparlanma Planının hazırlanmasında geciktiğini söyledi. Sendikacı, sosyal diyalog forumunun açılışında, ülkemizin Avrupa Komisyonu’na Noel’e kadar net bir şekilde planını sunması gerektiğini söyledi.

“Yeni Nesil AB” planının bir parçası olan Onarım ve Sürdürülebilirlik Mekanizması kapsamında finansman alabilmek için her üye ülke bir toparlanma stratejisi ve ayrıntılı plan hazırlamalıdır.

BNR

Reklamlar