Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova’nın daveti üzerine Sofya’yı çalışma ziyaretinde bulundu.

Bulgar-Türk Karma Turizm Komitesi 3. Dönem Toplantısı için Bulgaristan’a gelen Bakan Ersoy ve Bakan Nikolova basın toplantısı verdiler.

Mariana Nikolova, yaz mevsiminde yoğunluğun büyük olduğu turistik bölgelerin yer almadığı alternatif turistik güzergahların oluşturulacağını bildirirken “Bu yılın 2020’den sonra turizmde tahmin edilmesi en zor ve en çok meydan okuması içeren bir yıl olması bekleniyor” dedi. 

Nikolova, önümüzdeki dönemdeturstik destinasyonlara olan talebin ilgili devlet veya bölgenin virüsü kontrol altında turmaktaki başarısına bağlı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu öne sürdü.

Sözlerine göre geçen yılda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Bulgaristan’a yaptıkları turizm amaçlı seyahatlerin sayısı 300 bin kadardır ve pandeminin etkisi ile 2019 yılına kıyasla yüzde 50 oranında düşüş izleniyor

 “Mevcut şartlarda yoğun işbirliği yürütmemiz ve Balkan bölgesinden komşularımıza gerekli önceliği vermemiz çok önemlidir, çünkü komşular toplamda ülkemiz için en büyük turist kaynağı durumundadır” dedi Bakan Nikolova.
Öte yandan Türkiye Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan’ın Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı bakımından ikinci yerde sıralandığını öne sürdü.

Bulgar-Türk Karma Turizm Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı kapsamında turist trafiğinin pandemi öncesi düzeylere döndürülmesinin yolları ele alındı.

BNR

Reklamlar