Tercume: Ahmet ÇOLAKOV

В историята, Diyar-ı RUM: Първата география, известна като RUM COUNTRY, е както се вижда по-горе. RUM: Думата RUM, означаваща „римски, принадлежащ на Рим“, която е арабската версия на името Ramaio, е била използвана в арабско-ислямски източници за римляни, византийци и гърци, живеещи в ислямските земи. Дияр-Рум (гръцка държава или гръцки регион) е термин, използван от мюсюлманите за описване на Анадола в историята. Това, което се има предвид под гръцки тук, е римски или римски като цяло и източноримски или източноримски в частност.

РУМЕЛИ: Думите ROMAİOİ, РУМЪНИЯ, които византийците са използвали за себе си и за своята страна, са ги накарали да бъдат известни като РУМ в ислямския свят, а източноримската страна като „BILADU’R – RUM” или „MEMLEKETU’R – RUM”.

След като попадна под нейно господство, то стана широко разпространено като географско име, указващо АНАДОЛИЯ, която беше под византийска администрация под името РУМ. Западни пътешественици (гърци) XIII. век, те наричат ​​АНАТОЛИЯ (АНАДОЛА) – ТЮРКЕЛИ (TÜRKELİ) , а местата, подчинени на Византийската империя РУМЕЛИ, които турците завладяват. Днес в тази география има повече от 20 щата или държави с различни размери.

Питаме т. нар. “ЛИДЕРИ НА МНЕНИЕТО”, които твърдят, че са от Румелия и им създават повод за гордост?

Срещали ли сте някога хора, които като вас се гордеят с титлата РУМЕЛИ от гражданите на географията, включително РИМ, който е бил център на гърците от историята до наши дни и дори е служил като столица?

DİYAR-I RUM (Анадолски земи) в резултат на битката при Малазгирт от 1071 г. от турците мюсюлмани, султан АЛПАСЛАН

DİYAR-I RUM (Anadolu topraklarının) Müslüman Türkler tarafından 1071 Malazgirt meydan muhaberesi sonucunda Sultan ALPASLAN ve Kahraman Türk Ordusunun İ’LAYI KELİMATULLAH, NİZAMI ALEM ÜLKÜSÜNDEN HAREKETLE FETHEDEREK İLELEBED RUM TOPRAKLARININ KILIÇ HAKLARI OLDUĞU HALDE AZİZ TÜRK EVLATLARINA YURT OLARAK VERMİŞLERDİR:

Със създаването на Османската държава, която смятаме за продължение на анадолските селджуци, ЗАВОЕВАТЕЛСТВАТА НА ТУРСКО-ИСЛЯМСКАТА АРМИЯ се увеличават в гръцката област, а султанът и командирите, които са начело на османската държава и Идеите на КИЗИЛЕЛМА и ТУРАН, също като техните предци, преминават към Балканския полуостров, известен като Тракия, и се прехвърлят в завладените от тях региони.Измествайки населението от лоялните и надеждни княжества в центъра на града, те създават провинция на РУМ-ИЛ, която е една от провинциите, създадени поради стила на управление на османската държава.

Стана RUM-PROLIC – RUMELİ. Така наречените Румелийски лидери на общественото мнение определят и представят като визия. „Нашата визия е да бъдем структура, в която проблемите на Балканите се оценяват заедно, която може да решава всички проблеми в рамките, обхващащи цялата румелска общност, която не изглежда регионално и която осигурява логистична подкрепа за всякакви събития. показва колко субективни и расистки са техните декларации. Всъщност последната част от гореспоменатата декларация, „В следващите етапи тя има за цел да пренесе въпросите, които са предмет на БАЛКАНИ и РУМЕЛИ, в международно измерение като МИСЛЕНА ИНСТИТУЦИЯ на тази общност. Те биха могли да предложат визия, която е по-обективна и в съответствие с правата на човека, справедливостта и добрите морални принципи, като например „Може да обхване допълнително глобалните цели“.

В срещата, проведена от т. нар. Румелийски лидери на мнение, според тях, за румелската общност;

„В съответствие с целите на лидерите на румелийското обществено мнение; В понеделник, 17 януари, от 18:00 ч., домакин на Истанбулския университет Румели; ст.н.с. д-р 147-ият брой на CHAILLOT PAPERS, официалното издание на Института за изследвания на сигурността на Европейския съюз (EUISS), представен от Kaan GAYTANCIOĞLU, през август 2018 г.;

Представители на пресата, заместник-министърът на културата и туризма, г. БЪДЕЩЕТО НА БАЛКАНИТЕ беше обсъдено с участието на Serdar ÇAM и лидери на общественото мнение.”

След като изпълняваше изключителни задължения като представител на Турция в речите и презентациите за извършените работи в миналото, г-н. T.R. на Serdar ÇAM Не разбрахме и бяхме изненадани, че дейностите и проучванията на държавата са свързани с Балканите и румелийската общност, нейната политика, икономическа, културна и социологическа подкрепа и че подценява помощта и покровителствените действия, които е направила за всички потиснати нации за години.

ст.н.с. д-р В презентацията на Kaan GAYTANCIOĞLU идеята, изложена в изследователската статия, озаглавена 3 различни сценария за 2025 година за бъдещето на Балканите, публикувана от CHAİLLOT PAPERS през август 2018 г., на първо място разкрива фрагментацията на Балканите като „Изток-Запад “, което е една от най-важните причини за съществуването на т. нар. румелска общност.

Беше много страшно и тъжно. 3-те елемента, споменати във въпросната статия, са създадени не в съответствие с интересите и интересите на живеещите там народи и мюсюлмани, а в интерес на ЕС, НАТО, Китай и Русия, въпреки Турция, освен Турция. Безспорен факт е, че това е деструктивно и расистко представяне, което изключва Турция и мюсюлманите. Поради тази причина това е дело на безпомощните хора, които подписаха т. нар. обединяваща, но обективно расистка и дискриминационна среща и заключителна декларация, направена с логиката на т. нар. Румелийски лидери на общественото мнение „слепите са глухи, приветстват се взаимно. “.

В края на срещата, проведена от т. нар. Румелийски лидери на общественото мнение Съжаляваме, че основателят на общността на лидерите на общественото мнение в Румелия, единственият собственик на телевизия Румели, роденият в България албанец Атила БАЙКАЛ, предложи 2022 г. да бъде Година на Румелия.

Според нашите да бъде Година на Румелия. Според нашите разбирания не само няколко години, а всяка година и всеки момент е годината на солидарност с Балканите, които са нашата радост и причина да живеем и така трябва да бъде.

Според нас 2022 г. трябва да бъде годишнината на разглезените деца на империалистическите държави, известни и регистрирани като печата на освободителната война, изливащи се в морето от анадолските земи и връщането на Балканите, прегръщайки своята идентичност. Според нас гореспоменатата 2022 година ще бъде годината, в която нашите „MISAKİ NATIONAL” граници, които бяха очертани заедно с нашия велик лидер Гази Мустафа Кемал АТАТУРК, след победата на независимостта, но узурпирани от империалистите, ще оживеят отново и да настигнем визията за 2023 г. заедно с Балканите.

В съответствие с визията 2023-2053-2071, държавата на Република Турция. След това, в съответствие с решенията, взети на срещата, проведена с „Организацията за ислямско сътрудничество“, състояща се от ислямски страни в Истанбул, в разгара; Проведоха се срещи, в които участваха и представляваха държавните глави на 48 държави от Африка, на които щеше да се осъществи културно и икономическо сътрудничество.

В резултат на тези срещи беше постигнат консенсус относно общата цифрова валута с цел сътрудничество с участващите страни за постигане на икономическо и политическо единство.

В резултат на това цялата работа и дейности, извършени в света, не в микромащаб, а в макромащаб, спасителните предписания на целия ТУРСКО-ИСЛАМСКИЙ свят и на всички потиснати нации са декларирани на всички страни по света с взетите решения. Представяме го на информация на хората, които се определят като т. нар.

Румелийски лидери на общественото мнение.

„Религията е избор, турчинството е съдба“
“Всичко за турчина, според турчина, от турчина”
“Колко е щастлив този, който казва, че e турчин”

България стратегическа Изследователски център Истанбул Турция

Sonuçta yapılan tüm çalışma ve faaliyetler dünya üzerinde mikro ölçekte değil makro ölçekte tüm TÜRK-İSLAM Alemi ve tüm mazlum Milletlerin kurtuluş reçeteleri alınan kararlar ile tüm dünya ülkelerine deklare edilmiştir.

Sözde Rumeli Kanaat Önderleri olarak kendilerini tanımlayan zevaat’ın bilgilerine sunarız.

“Din Seçim, Türklük Kaderdir”
“Her şey Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından”
“Ne Mutlu Türk’üm Diyene”         

Bulgaristan Stratejik
Araştırma Merkezi
İstanbul – Türkiye

Reklamlar