Yorum

Parçalanmışlık Bunalımı, Türk Korkusu Ve Politik Bunalım

Rafet ULUTÜRK
Tarih:  28 Nisan 2021

Nisan ayında Bulgaristan koronavürüs salgınının üçüncü aşamasını aştı, fakat politik ve hükümet bunalımını aşamadı. Bir az da Mayıs’tan başlayarak Avrupa’dan ve Rusya’dan turist toplamak için olacak, virüsü geçirmiş ve aşı olmuş kişiler ellerindeki pasaportu göstererek Bulgaristan’a girip, özellikle Karadeniz kumsallarına serilip yayılırken sularında serinleyebilecekler. Muhtemelen 9 milyon turist bekleniyor. Bu turistlerde 8 999 999’u (sekiz milyon dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuzu) İstanbul’dan gelse, Bulgarlar mutlu olacaklar. Bu kadar büyük sayıda, yanı yaklaşık Bulgaristan nüfusunun 2 katı kadar Türkü ülkemize davet ettin diye Turizm Bakanı’na kimse “hainsin!” Bizim “milli davamız, Türkleri, Müslümanları, fesleri, yurttan kovmak!”, sen ise, memleketi Türklük diyarı yaptın, ya bir de alışırlarsa ve bahar, yaz ve güz aylarını denizde, kış aylarını da kayak merkezlerimizde geçirmeyiö Bulgaristan’ı kısa ve uzun süreli tatil köyü haline getirirlerse ne ederiz, ya bir de alışırlarsa demediler.

Ne var ki, aynı zamanda, 28 Nisan sabahı Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Rumen Radev hükümet kurmakla ödevlendirmek üzere davet ettiği “Var, Böyle Bir Halk Partisi!” başbakan adayı Bayan Anastasiya Stefanova ve parti heyetini kabul etti.  “Görevlendirme evraklarını” eline alan Bayan Stefanova bir dakika sonra, “ilkesiz koalisyon hükümeti kurmak istemiyoruz” sözleriyle iade etti. Bu karara, “Var, Böyle bir Halk!” partisine oy veren 550 bin seçmen, protesto hareketlerinin içinden yükselen 92 milletvekili, 2020 gösterilerinde tutuklanan, kırık kemik ve dişleri,  morarmış bedenleri için aldıkları doktor raporlarıyla adalet duvarına dayananlar, Sofya’nın “Bağımsızlık” Meydanı sarı kaldırımında gece karanlığında sürüklenenler birlik olup “HAİNLİKTİR!” diye avaz avaz bağırmadılar.

Bu kararı almazdan önce BRÜKSEL’E çağrılan, 4 Nisan seçimlerinin 51 milletvekilli ikinci partinin lideri TV şovmen Slavi Trifonov “totalitarizmin küflü kırıntılarıyla hükümet kurmak istemiyoruz” sözleriyle GERB, BSP ve HÖH-DPS partileri konusunda görüşünü kesin beyan etti ve 45. Halk Meclisi Hukuk Komisyonu’na Yurtdışında Mektupla Oy Kullanma ve Yurtdışında Seçim Sandığı Kısıtlaması kaldırılsın istekleriyle yeni bir yasa tasarısı sundu. Verdiği demeçte, “bu yasaklar ve kısıtlamalar kaldırılmadan yeni seçime gidilemez!” Dedi.

Bu demeç, Sofya’da birçok milliyetçi, ırk, şoven ve faşist güçleri kuşluk vakti Halk Meclisi meydanına topladı. Davullar gümbürdemeye başladı. Çete başları 1903’lerin kırıntısı VMRO-BND İç Makedon Devrim Örgütü – Bulgar Milli Hareketinden, elinde bir çoban sopasına püsküllü kırmızı fes takmış voyvodalardı. Sonunda “Var, Böyle Bir Halk!” Partisi Başkan Yardımcısı, meclis grubu başkanı Toşo Yordanov Cumhurbaşkanlığı Sarayından çıkarken başına fes geçirdiler. Aşırı milliyetçiler, toplumun çöpü olduklarını her hareketleri ifade eden fesi milletvekili Yordanov’un başına geçirmelerinin nedeni, totaliter rejim uzantılarıyla hükümet kurmayı kabul etmediklerinden dolayı değildir.  Milliyetçileri kudurtan, “Var, Böyle Bir Halk!” partisi olarak posta ile yurtdışında oy kullanma ve yurtdışındaki seçim sandığı sayısı engellini resmen kaldırma isteğidir. Seçim sandığı sayısına sınırlama getiren yasa,  2014 yılında, 45. meclise giremeyen, “Bulgaristan’ı Kurtarmak İçin Milli Cephe” NFSB-faşist partisinin 2014 yılında yasallaşan bir önerisidir. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, İngiltere, Birleşik Amerika, Kanada ve Avusturalya gibi Avrupa Birliği dışı ülkelerde 35 seçim sandığı sınırlaması yürürlüktedir. Bu nedenle, dış ülkelerden gelen oyların sayısı 180 binde kaldı. Şu an yurt dışında 3 000 000 (üç milyon) Bulgaristan vatandaşı var. Bunlardan 1 milyonu Türkiye Cumhuriyetinde ikamet ediyor ve 800 000 (sekiz yüz bin) soydaşımız hem çifte vatandaş – Bulgaristan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı – hem de Avrupa Birliği vatandaşıdır, hangi ülkede bulunursa bulunsun Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma Anayasa hakkıdır. Bulgaristan Seçim Kanunu ile getirilen engelleme ve yasaklar Bulgar vatandaşı ve sivil insan haklarına, demokrasinin en kutsal hakkı olan seçme ve seçilme hakkına aykırıdır. Bir defa imkan ve araç sağlamayarak, yasal engel getirerek vatandaşın haklarını kullanmasına imkan verilmiyor İkincisi otobüsle memlekete oy vermeye gidenler sınırlarda olay yaşıyor, faşistler tarafından tartaklanıyor. Üçüncüsü elinde Bulgar kimliği ve Bulgar Pasaportu olan vatandaşlardan “Deklarasyon” doldurmaları ve bir sürü evrak imzalamaları istenerek seçim sürecinde sorunlar çıkarılıyor, oy verme engelleniyor. 28 Nisan sabahı Halk Meclisi önde yapılan konuşmalarda “Türkiye’den gelecek 130 bin oyla, yani bir Türk Partisi Sofya Meclisine girecek!” diye haykıranlar korku kustular. “Türkiye’den gelecek 800 bin oy Sofya Meclisinde sandalyelerin yarısını işgal edecek” korkusu faşistlere şok yaşatıyor. Korku dağları bekliyor. 31 yıldan beri değişen bir şey yok. Fakat artık politika tıkandı.


Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği 2014 yılından beri bu uğurda kararlı ve sürekli mücadele vermektedir. 4 Nisan 2021 seçimlerinden önce bu istekler 44. Meclis gündemine taşınmış, ne yazık ki yasallaşması insan hakları düşmanı partiler tarafından engellenmişti.

45. mecliste 92 milletvekili ile temsil edilen, “Ayağa Kalk Bulgaristan!”, “Dazlaklar Hükümetten Çıksın!”, “Demokratik Bulgaristan” ve “Var, Böyle bir Halk!” partileri tarafından seçim propagandasında sıraladığım haklarımız ilk defa desteklense de, 28 Nisan 2021 tarihinde Halk Meclisi yine kilitlendi. Haftalık program kabul edilemedi. Politik hayat stop etti. Gündemde ne mi vardı?

1) “Var, Böyle Bir Halk!” partisinin POSTA İLE OY KULLANMA;

2) “Var, Böyle Bir Halk” partisinin YURTDIŞINDA, AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ DIŞINDA DA SEÖİM SANDIĞI SAYISI SINIRLAMASINI KALDIRILMASI ve

3) “Var, Böyle Bir Halk!” Politik Partilere seçimlerde aldıkları her oy için her yıl devlet bütçesinden ödenen 8 leva yerine yılda, oy başı 1 leva ödenmesi yasa tasarıları görüşülecekti.


Meclis gündemi kabul etmedi. Bir hafta çalışmayacak. Meclis Başkanlık Konseyi toplanıp yeni gündem değişikliği sunamazsa, hükümetsiz ve çalışmayan bir meclisle Bulgaristan siyaseti stop etmiştir. Çatışma ateşinde yeni kıvılcım VMRO ve “Var, Böyle Bir Halk!” arasında çaktı. Korkulan Türkiye’deki seçmenler.

Öte yandan, istifası mecliste onaylanan hükümet, Anayasaya göre yeni hükümet kurulana ve ant içine kadar görevde kaldı. Borisov kabinesi, Sofya’dan 30 km. uzakta Bankiya şehrindeki Borisov’un baba evinde toplanıyor. Başbakan ile meclis arasındaki çelişkiler son derece sertleşmişti.

Seçim Kanununda yapılması istenen değişiklikler, 142 yıllık Bulgaristan tarihinde lehimize yapılacak ilk yasal değişikler ve lehimizde atılacak ilk adımlar olacaktır. Sofya sokaklarına faşistleri davulla toplayan korku budur.

 Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Radev, hükümet kurmak için birinci parti GERB ve ikinci parti “Var, Böyle Bir Halk!” tan sonra ya kendisinin uygun gördüğü meclis partilerden başka birine hak tanımayı gizli tutuyor. Bu parti sosyalist parti BSP, Türklerin partisi HÖH-DPS, orta kesimin koalisyonu “Demokratik Bulgaristan” veya protesto gecelerinde doğan “Ayağa Kalk Bulgaristan ve “Dazlaklar İktidardan Çıksın!” olabilir. Bu  durumda meclisin dağıtılması gündem olmuştur. Pandemi kriziyla birlikte pek ciddi bir ekonomi ve politik bunalım içindedir.

11 Temmuz 2021 tarihinde erken parlamento seçimi yapılmalıdır.  Kanun değişikliği yapılmadan yapılacak bir erken seçim demokratikleşme sürecini baltalayabilir.


Seçim Kanununda istenen değişikler yapılarak erken seçime gidildiğinde demokratikleşme ve adalet yolunda bir adım daha atılacaktır.
Toplumun birleşmesine tek olanak ikinci adımdır.
Her güneşin doğuşu yepyeni bir güne merhaba diyor.
Sağlıklı huzurlu ve umut dolu günler diliyorum, 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

seventeen − 7 =