Ombudsman Diana Kovaçeva Sosyal Politika Bakanı Biser Petkov’a baş vurarak, emeklilik sigortasının birinci ve ikinci basamağı arasında cepheleşmeye izin vermemek ve vatandaşların emeklilik sigorta sistemine güvenini zedelememek üzere müdahale etmesini önerdi.

Kamu denetçisi Kovaçeva, özel emeklilik fonları arasında paylaşılan kaynakların kontrol edilmesi ve vatandaşların emeklilik haklarının garantilenmesi ve riskin asgariye indirilmesi için devletin olaya el koymasını istedi.

Ombudsman, özel fonların elinde tuttuğu zorunlu ikinci emeklilik sigortalarından alınacak emekli maaşının çok düşük olacağının anlaşılması üzerine, vatandaşlardan gelen şikayetlerden sonra bu adımları attı.

 

BNR

Reklamlar