Komünist rejim mağduru olan bir grup vatandaş, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve AB Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Üyesi Necmi Ali’nin daveti üzerine Avrupa Parlamentosunu ziyaret etti.

AP Milletvekili, konukları şu sözlerle karşıladı: ”Mağdurlar, geride bıraktığımız dönemin çilesini çeken ana grup insanlardır ve onlar olmadan geçmiş zamanların yeterli derece bir değerlendirmesini yapamayız. Onların mücadelesi, gerek HÖH partisinin, gerekse ALDE’nin dayandığı fikirlerin temelinde yatmaktadır”.

Ziyaret programı Necmi Ali’nin Bütçe, Bütçe Kontrolü ve Dış İlişkiler Komisyonlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında gerçekleştirdiği sunumla başladı.

Ziyaretçiler, farklı üye devletlerin katkıları ve onlara sağlanan finansman miktarları, Brexit ve potansiyel sonuçları hakkında soru sordular, toplantıda Ortak Tarım Politikası da tartışıldı. Necmi Ali, gruba Avrupa Komisyonu’nun Çarşamba günü tanıttığı bir sonraki döneme ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçeve Taslağı’nı da sundu.

AP Milletvekilinin sunumundan sonra mağdurlar Avrupa Parlamentosunda ana gündem maddesine ilişkin tartışmaların şahitleri olma şansını buldular. Onlar, Genel Kurul salonunu ziyaret ederek, Avrupa’nın geleceğine ilişkin tartışmayı izlediler.

İki saatten fazla süren oturum Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani tarafından yönetildi ve oturumda partisi ALDE üyesi olan Belçika Başbakanı Charles Michel da yer aldı. Belçika Başbakanı, 28 üye devleti birlikte ilerlemeye çağırdı, Batı Balkanların Avrupa perspektifini vurguladı ve sorunlara çözüm önerileri sunarak, Avrupa Birliği’ndeki sorunlara da değindi.

Ziyaretçiler, Michel’in katıldığı tartışmanın ardından Genel Kurulda yapılan oylamayı da izlediler. Onaylanan iki rapordan birisi, 2016 için Avrupa Yatırım Bankası’nın mali faaliyetleri raporu ve ikincisi ALDE raportörü olarak Necmi Ali’nin sunduğu AB’nin mali çıkarlarının korunması raporuydu. Mağdurlar, çalışma ziyareti kapsamında Belçika başkentinde görülecek yerleri de gezdiler.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar