Duyuru Yaşam

Kitle imha silahları konusunda kanun kabul edildi

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Değerli dostlar,

2020 yılındaki yasama faaliyetlerimiz geride kaldı. 2020 yılında Gazi Meclisimizde; 25 kanun teklifi, 36 uluslararası anlaşma ve 8 yurt dışına asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Meclis Başkanlığımıza, görüşmelere katkı sunan, emek veren tüm partilerimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.

Son olarak dün gece, kitle imha silahlarının yayılmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla uluslararası hukuk normlarına uyum sağlanması, bu alandaki idari yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi ve terörizmin finansmanı ile suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede yasal ve kurumsal kapasitenin artırılması gibi önemli düzenlemeler içeren Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

2020 yılını geride bırakırken, şimdiden yeni yılınızı en içten duygularımızla kutluyor, 2021 yılının salgının bittiği, ülkemiz ve tüm insanlık adına güzelliklerin yaşandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki yılda da milletimizin beklentilerini karşılayacak, ülkemizi hedeflerine ulaştıracak yasama ve reform çalışmalarımıza devam edeceğiz.


Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

  • Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının yasaklanması hakkında BMGK kararlarının uygulanması ve ilgilerin mal varlıklarının Cumhurbaşkanı kararıyla dondurulması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Bu konuda hâlihazırda var olan BMGK kararları Kuzey Kore ve İran’a yöneliktir.
  • Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanıyla ilgili olarak ülkemizde bulunan kişi kuruluş ve organizasyonların makul sebeplerin varlığına istinaden Türkiye’de bulunan bütün malvarlıklarının dondurulmasına Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanının birlikte karar vermesi öngörülmektedir. Söz konusu dondurma kararı 48 saat içerisinde mahkeme onayına sunulacak olup mahkeme beş gün içerisinde karar verecektir.
  • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında kovuşturma başlatılması halinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecektir. Bunun yanında ayrıca suçun işlenmesini veya suçun devamını önlemenin gerektirdiği durumlarda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hâkim onayına sunulmak üzere İçişleri Bakanı’na derneği faaliyetten alıkoyma yetkisi verilmektedir.

    – Yurt dışına yapılacak yardımlarda, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirimde bulunulması düzenlenmektedir.

  • İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik ya da İçişleri Bakanlığının talebi üzerine sulh ceza hâkimliğince içeriğe erişimin engellenmesi (URL vb.) kararı verilebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca bu kanunda bahsedilen usullere aykırı şekilde hareket eden ve/veya yardım toplayanlara yönelik idari para cezaları artırılmaktadır.
  • – Serbest avukatların savunma hizmetleri dışındaki (taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması idaresi ve devredilmesi vb.) işler ile sınırlı olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamında yükümlü kapsamına alınmaları planlanmaktadır. Bu düzenlemeyle serbest avukatlar “Kimlik Tespiti”, “Şüpheli İşlem Bildiriminde Bulunma”, “Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Gizliliği”, “Bilgi ve Belge Verme”, “Muhafaza ve İbraz” yükümlülüklerine tabi olacaklardır.

Daha detaylı bilgi için;

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss247.pdf

Güncel haber, açıklama ve paylaşımlarımız için sosyal medya hesaplarımıza ve İOS-Android Bülent Turan uygulamamıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Twitter: https://twitter.com/turanbulent


Facebook: https://www.facebook.com/trnblnt

Instagram: https://www.instagram.com/avbturan/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL6Ha5NGdY36j6O19Do4UzA

Bülent Turan Mobil Uygulama;

İOS: https://apps.apple.com/tr/app/bulent-turan/id1438759180?l=tr


Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.kaysajans.bturan

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

 

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili
Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen + fifteen =