Ekonomi Haberler

İMF:Eşitsizlik Bulgaristan’da artmaya devam ediyor

Uluslararası Para Fonu’nun Bulgaristan Misyonu başkanı Jaewoo Lee’nin sözlerine göre  ülkedeki eşitsizlik artmaya devam ediyor.

Para Fonu, sosyal harcama kaynaklarını artırmak için  % 10 oranındaki düz oranlı  vergi kaldırılmadan, azami sigortalı gelirin artırılmasını öneriyor.4 Şubat’tan beri ülkemizde bulunan İMF uzmanları hükümet, Merkez Bankası,  işadamları ve sivil toplum örgütleri ile  temaslarda bulundular.

Fon, 2019’da mali sistemin istikrarlı oluşuna ve ekonominin durumuna iyi değerlendirme yaparak, 2020 yılında  istikrarlı ancak daha ılımlı iktisadi büyüme beklenildiğini belirttiler. Bu arada İstatistik Enstitüsü, Ocak ayındaki yıllık enflasyonun  % 4.2 olduğunu, neredeyse bütün mal ve hizmetlerde pahalılaşma gözlendiğini bildirdi.

 

BNR