Eğitim

FARABİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERNEĞİ

FARABİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERNEĞİ 5 Mart 2017 günü Ankara Konağı’nda “Günümüz Dünyasından Farabi’yi Okumak” adlı seminer programı gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in konuşmacı olduğu “Günümüz Dünyasından Farabi’yi Okumak” başlığı altında gerçekleşen seminer Farabi Bilim ve Teknoloji Derneği (Farabi-Bilted) Genel Başkanı Osman Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği BULTÜRK Ankara Temsilcimiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı/M.Sc. İsmail Cingöz’ün de katıldığı seminere, 21. Dönem Afyon Milletvekili Sayın Müjdat Kayayerli, BAŞKON Genel Başkanı Gazeteci-Yazar Mehmet Akyol, Farabi-Bilted ile BAŞKON yönetici ve üyeleri başta olmak üzere katılımın yoğun olduğu görüldü.

Acar açılış konuşmasında; “Ülkemizin büyümesi ve kalkınması bilim ve teknolojiye ehemmiyet vermekten geçiyor. Bilim, teknoloji ve inovasyonla ilgili çalışmalar birçok sektörü ve alanı etkilemektedir. Bilim ve teknoloji’nin dertlerimize derman olması ve katma değer üretmesi her anlamda önem ihtiva etmektedir. Bizde bu şiarla ülkemizin geleceğine ufuk çizmek; bilim, teknoloji ve araştırma geliştirme faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak ve süratli bir şekilde inkişaf etmesi için çalışmalar yapmak için bu yola çıktık. Bilim ve teknolojiyi derneği olarak doktriner bir sivil toplum hareketi oluşturduk” dedi.

Akabinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in sunumuyla seminer devam etmiştir. Başdemir; “Günümüz Dünyasından Farabi’yi Okumak” adlı seminer programında; “Türkiye’de pek çok Üniversite’de siyaset bilimi bölümlerinin bulunduğunu ancak hepsinde batılı düşünürlerin anlatılmasına mukabil Türk-İslam filozoflarının derslerde okutulmadığını ve hatta Farabi’nin El Medinet’ül Fadıla adlı eserinin bir ütopya olarak adlandırıldığını ancak ütopyanın fütürist kitaplar için Thomas More’nin Ütopya veya Francis Bacon’un Yeni Atlantis adlı eserlerinde ortaya konulan kuramlar için ifade edilmesinin daha doğru olacağını” ifade etti.

Farabi’nin bilgi anlayışını farklı veçheleriyle ele alan Başdemir; “Farabi’nin ahlak felsefesine dair bakış açılarını ortaya koyarak, O’nun epistemolojisi üzerine bir analiz ortaya koyarak, Farabi’nin Türk- İslam geleneğinde bulunduğu yeri misallerle anlattı.

Bestseller olan Daron Acemoğlu’nun Ulusların Düşüşü kitabında bahsedilen temanın daha önce Farabi tarafından söylendiğini, yine aynı minvalde 1776 yılında İngiliz yazar Adam Smith’in Ulusların Zenginliği kitabında anlatılananların çok önce Farabi tarafında ortaya koyulduğunu” söyleyen Başdemir; Farabi’nin yaşadığı dönemde savaş üzerine yazdığı, hatta savaş hukuku ve düzeni ile ilgili külliyatın daha yeni oluşmaya başladığını ifade etti.

“Toplumların yönetilmesinde Farabi’nin çizdiği ana ilke kesret içinde vahdet anlayışıyla toplumların yönetilmesinin olması gereken olduğu çokluk içerisinde birliği tesis etmenin o toplum için bir fazilettir. Türk kültür geleneğinde ifrat ve tefrit kavramının da altını çizerek orta yoldan hareket etmenin en evla yol olarak telakki edildiğini” söyleyen Başdemir, Farabi’nin ahlakı; şecaat, iffet, adalet ve yaptığı ilmi icra etme şeklinde 4 temel esas üzerine formüle ettiğinin altını çizerek, Farabi’nin erdemli yöneticinin evvela ahlaki melekelere malik olması lazım geldiğini ifade etti.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + sixteen =