Ertaş ÇAKIR
Tarih: 7 Mayıs 2021

Milli Seçim Komisyonu başkanlığına Bayan Kamelya Nedkova seçildi. Daha önce MSK başkanlığı sözcülüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. “Var, Böyle Bir Halk” partisi adayı idi.

GERB’in başkanlık görevinden çimilmesinden sonra GERB dışı tüm meclis partilerinin ortak adayı olarak seçilmiştir. Başbakan Bouko Borisov’un ve Bakanlar Kurulunun resmen istifa etmesinden sonra, 45. Halk Meclisi 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı kararnamesiyle dağılmış olacaktı, fakat çalışma süresini 9 gün uzattı. Meclisin çoğunlukla aldığı bu karar demokratiktir ve 1879’dan beri parlamenter hayatta bir ilktir.

Şimdiye kadar Bulgar Meclisi kendisinin bağımsız bir organ olduğunu gösyeren böyle bir karar almamıştı. Ya Çar III. Borisin, ya Todor Jivkov’un ve düne kadar Boyko Borisov’un elinde cansız bir mühürdü.İşlerini tamamlamak için böyle bir karar alması artık bağımsızlaştığına ilk kanıttır. 

10 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Anayasa’ya göre ERKEKN SEÇİM HÜKÜMETİNİ ilan edecektir. Bu bir “eksper” hükümeti olacaktır. Bir boşluk dolduran hükümettir. 10 Mayıstan başlayarak 55. Hükümetin görev süresinin sona ermesinden 46. Meclis seçimlerinden sonra 56. hükümet kuruluncaya kadar görevde kalacaktır.

Politikadan sorumlu olan siyasetçilerdir uzmanlar değil. 2 kamaralı (meclis ve senato) parlamentosu olan ülkelere “seçim hükümeti” görevini Senato yürütür. Bu,  2016’da seçilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kuracağı ikinci erken seçim hükümetidir. Bulgaristan siyasi literatüründe adı “program hükümeti” olarak geçer. Radev’in kurduğu Birinci seçim hükümeti 2017 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında, 5 ay görev yaptı.  Bulgaristan’da en skandallı “seçim hükümeti” 1997 Şubatından Mayısına kadar görev yapan Başbakan Stefan Sofıyanskı hükümetidir. Hakkında 17 dava açılmıştır. Seçim hükümetinin görevi seçimleri Seçim Kanununa göre örgütleyerek, gerekli hazırlık ve eğitimleri düzenletip zamanında ve olaysız, hilesiz gerçekleştirmektir. 45. Meclisin seçim kanununda yaptığı değişikliklerden biri, “300 kişiden fazla seçmeni olan seksiyonlarda yalnız makine ile oy verilecek.” 4 Nisanda yapılan oylamada bir seçmen makinada oyunu 5 dakikada verebilmişti. Öyleyse 1 saatte 12 ve sabah 8’den akşam 20’ye kadar 12 saatte 144 oy verilebilecek.
Oysa aynı seksiyondaki seçmenlerin minimum sayısı 300’dür.
Aradak1997 i fark 156 seçmen. Bu vatandaşlar oyunu nerede kullanacaklar?

Bulgaristan’da toplam 9 600 seçim makinesi var. Yenileri alınmayacak. Bu makinaların hepsi normal çalışsa (geçen seçimde 400 makine bozulmuştu) ve her birinde 144 seçmen oyunu verse,1 404 400 (bir milyon dört yüz dört bin dört yüz) vatandaş seçime katılabilecek.

4 Nisan seçimlerinde 2 400 000 (2 milyon dört yüz bin) seçmen oy kullanmıştı, şu ortada kalan 1 milyon oyunu nerede kullanacak? 

Bu durum, Bulgaristan’daki seçmenler için geçerlidir. Dış ülkelerde makine uygulaması yok ve sandık sayısı istenilen kadar artabilir.Bu kısa dönemde dış ülkelerde propaganda nasıl örgütlenecek? 

Bulgaristan’ın ünlü sosyologlarından Andrey Rayçev 11 Temmuz’da yapılacak erken seçimle ilgili şöyle dedi:

“Yeni seçim meclise giren yeni siyasi partilerin aleyhinde çalışır. Çünkü onlar Bulgaristan’da yeni bir hava yaratmayı başardılar.

Seçimlere kadar kalan sürede politik partilerin manevra yapmaya vakti olmayacaktır.11 Mayısta halk meclisi dağılacak.1 ay yeni seçim için teşci, kayıt, onay ve ilan işleri var.1 ay da seçim kampanyası sürecek. 

Bir aydan daha az çalışan 45. Meclise 76 kanun değişikliği önerisi sunuldu. Bunların yarısı “Ayağa Kalk ve Dazlak Mafya İktidardan Çıksın” hareketinin Başkanı Bayan Maya Manolova tarafından hazırlandı. Bunların arasından en kapsamlı olan 2009’dan beri iktidarda bulunan Boyko Borisov başbakanlığındaki 3 hükümetin bütün işlerinin denetlenmesi ve yolsuzlukların ortaya çıkarılması savcılığa sunulmasını ve hesap sorulmasını istedi. Bu amaçla bir Meclis Soruşturma komisyonu kuruldu. Bu komisyon da hemen kuruldu ve çalışmalarına başladı. Başkanı da Bayan milletvekili Maya Manalova seçildi.

Türkiye sınırındaki duvara gerek yokmuş. Yolsuzluklar konuda bir meclis komisyonu kurulmasıyla birlikte birçok olay birden patladı. 3. Borisov hükümeti döneminde (2017-2021) Bulgaristan Sınır Muhafızları Komutanı olan General Baleri Grigorov, “yeni seçimler Borisov’u ve partisini çamaşır suyu köpüğü gibi alıp götürür” derken” büyük sayıda yolsuzluk örneği var. Ben yalnız Bulgaristan – Türkiye sınırındaki tel duvara değinmek istiyorum”, dedi.

“Bu tel örgüye gerek yoktu. 160 milyar Avro harcandı. Oysa Türkiye sınırımızı titizlikle koruyor ve kuş uçurtmuyor. Kurulan işe yaramayan bir duvardır. Çok para harcandı. Avrupa Birliği’nden ceza gelmemiş olsa da, Lüksenburg Mahkemesine düştük ve dava aleyhimizde sonuçlanacaktır”, şeklinde konuştu.

Bu yalnız bir örnek.  Borisov’un çorabı çözülüyor Basında Başbakan Borisov hakkında çıkan “Pezevenk” ve “KodoşBenzetmelerinin ardındaki gerçek her geçen gün açılıyor. Komisyon önünde iş adamı, büyük çiftlik sahibi Stanislav İlçovski bu yıl kendisinden 12 milyon leva rüşvet istendiğini açıkladı. Başka bil iş adamı olan Mladen Milkov ise kendisinden 10 milyon leva istendiğini söyledi.

Seçmen iç ve dış mafyanın Sofya hükümetini nasıl kuşattığını ve Avrupa Birliği Paralarından tarım sektörüne verilen yardımların yarısının ve yıllık kazancın bir kısmının da nasıl harç olarak geri toplandığını somut bir örnek olarak görülebildi. Kuzey Batı Bulgaristan’dan İvan İlçovski adında bir büyük toprak sahibi eski başbakan Boyko Borisov’un HUZUR HARACI paralarını nasıl topladığını meclis komisyonuna anlattı.

AB’nden gelen paraların bir kısmının Tarım ve Ortam Bakanлığına girmediği, Stara Zagora’daki “Geadus”  piliç çiftlikleri sahibi İvan Angelov gibi iş adamları üzerinden % 50 geri çevirmek şartıyla dağıtıldığını TV programlarında da anlattı. Böylece Bulgaristan’da işlerin neden yürümediği, Bulgaristan tarımının halkı neden besleyemediği, toprakların neden nadas kaldığı ortaya çıktı.  

Sofya Mahkemesi yargıçlarından Bayan Çenalova Başbakan çoranının sökülmesi 2020’de V. Boşkov’un 68 milyon Awro rüşvet ödediğini açıklamasıyla başladı, dedi ve yolsuzluklara tanık olan orta ve büyük ölçekli iş adamlarının korkuyu yenip gerçekleri açıklaması gerektiğini belirtti.  Bulgaristan’da statüko küpü çatladı ve dökülüyor. 

Önem bakımından dikkat uyandıran “Demokratik Bulgaristan” koalisyonu, Adalet Reformu ve Cumhurbaşkanı İvan Geşev’in görevden alınmasını, savcılığın yargıdaki yerinin yeniden düzenlenmesini ve Avrupa Birliği isteği üzerine kurulan Olağanüstü Savcılık ve mahkemelerin yasaklanmasını ve bu mahkemelerdeki davaların geçersiz kılınmasını istedi.

Bu davalara göre bugün Bulgaristan’da yerli bankalarda 3 milyar levaya haciz konmuştur. Bu parti meclis görüşmelerinde posta ile oy kullanılmasını ve internet üzerinden oylama önerilerini destekledi. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük ve yetersiz olan emekli maaşlarının yeniden hesaplanmasını önerdi.

Düzenlemenin temelinde emeklilik primleri ve 2018 yılı ücret ortalamasının alınmasını isteyen BSP’nin önerisi birinci oylamadan geçti, fakat 2. oylamaya sunulmadan meclis dağıldı.

Bulgar sendikalarından (KNSB) tespitlerine göre Bulgaristan’da 2 çocuklu bir ailenin aylık ihtiyacı 2542 levadır. Günümüzde Bulgaristan’da brüt aylık gelir 1070 levadır. COVİT-19-Kovit aylarında doğal gaz % 17, Ayçiçek yağı da % 14 artmıştır. İşsizlik % 40 onanında arttığı gibi, yurt dışından ülkedeki yakınlarına ve ailelerine gönderilen (2019) toplam 1 250 000 000 (bir milyar iki yüz elli milyar) Avro da (2020’de) % 50 azalmıştır.

Pandemi ve ekonomik bunalım koşullarındaki güçlükleri aşabilmek için ABD emeklilere bir defalık olmak üzere 1 200 US Dolar ve çocuklara da 500 US Dolar yardım sundu. İngilizlerin yardımı 1000 Pound şeklinde gerçekleşti. Yunanistan kişi başı 800 Avro dağıttı. Kimseye yaşlı mısın genç mısın, fakir misin zengin misin sorusu sorulmadı. Avrupa Birliği ülkelerinin 750 milyarlık Onarım ve İstikrar fonundan, üye ülkelerin emekli vatandaşlarına hiç istisnasız 1000 (biner) Avro verilmesi isteniyor.Bu 750 milyardan Bulgaristan’a 2021 yılında karşılıksız 6 milyar Avro ve düşük faizli kredi olarak da 4.5 milyar Avro düşüyor ki, ülkemizdeki 2 milyar emekli vatandaşa 1000 Avro ödenmesi koşuluyla 6 milyardan 2 milyar Avrosunun önümüzdeki 3 ay içinde vatandaşlara ödenmesi öngörülüyor.

Bu öneri mecliste vakit yetersizliğinden onaylanmasa da tekli olarak meclise girmiştir. Seçim hükümetinin bu dönemde AB makamlarıyla bu çalışmaları sürdürmesi öngörülmüştür. Onaylanan bir başka Sosyal Programla ise emeklilere son 5 ayda ödenen 50 levalık Covid ile mücadele yardımları 2021 yılının sonuna kadar ödenmeye devam edecektir. Bu yöndeki çalışmaların başarılı olacağına vatandaşların inancı artmış bulunuyor. Seçim öncesi açıklamalı ve kanıtlı açıklarımıza başlamış bulunuyoruz.

Teşekkürler.

Paylaşın

Reklamlar