Çernooçene (Yeni Pazar) Vodaç köyü yakınında bulunan en eski Çubuklu Camii’ne Yüce Allah’a yağmur ve bereket duası yapmak için onlarca Müslüman ve etraftan misafirler akın etti. Dini merasim Çubuklu Camii Encümenliği tarafından organize edildi.
cubuklu-cami-yagmur-duasiDuada Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman da hazır bulundu.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet başta olmak üzere yerel imam Arif Bayramali ile toplam 8 hoca duayı gerçekleştirdiler. Yağmur duası tüm hazır bulunanların hep birlikte dua etmeleriyle, dini önderlerin ise Kur’an-ı Kerim’den ayetler okumalarıyla yerine getirilir.

Okunan mevlitten sonra Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet yaptığı konuşmada aile içinde ve tüm Müslüman toplumunda iyi ilişkilerin olması gerektiğini vurguladı. Duaya gelenlere dana etiyle hazırlanan geleneksel pilav ikram edildi.

Rivayetlere göre bu camiyi asırlar öncesi yerel bir zengin tarafından, dere taşkınlarında boğulan kızlarının anısına inşa edilmiştir. O zamanlarda Vodaç (Çubuklu) köyü caminin kurulduğu yerde bulunuyormuş, fakat veba salgını ortaya çıktığında yerini değiştirmiştir. Cami ile mezarlık, kaybolan köyden hatıra kalmışlardır.

Bölgede Vojdovo, Dyadovsko, Beli Vir, Paniçkovo, Gabrovo, Jenda, Bezvodno köylerinde ve başka yerleşim yerlerinde yağmur ve bereket duaları yapılması bekleniyor.

Reklamlar