Seçim 2021 Yorum

BULTÜRK Gözüyle 2021 Seçim Sonrası Bulgaristan

Rafet ULUTÜRK
Tarih: 17 Nisan 2021

BULTÜRK Gözüyle 2021 Seçimleri Sonrası Bulgaristan Parlamentosu Açılışı

Seçimlerden 11 gün sonra Sofya Halk Meclisi çalışmalarına başladı.

4 Nisan 2021 tarihinde Bulgaristan Parlamentosu’na seçilen Milletvekilleri eski meclis binasında toplandılar. Yeni yapılan meclis binasında bulunan genel kurul salonuna girmediler.

Sebep olarak;

Eski Komünist Partisi Merkez Komitesi binası içinde olduğu için “o binaya girmeme” kararı aldılar. Anti-komünist tavır üstün geldi. Yeni meclis binasının yapımı için 48 milyon leva harcanmıştı.  Bulgaristan Devletinin bütçesinden harcanan bu para boşa harcanmış oldu.

Komünizme ve eskiye dönüşü yeni Bulgar nesli milletvekillerinin çoğunluğunun istemedikleri görülmüştür.

Ancak;

Bulgaristan’ının yeni nesil milletvekillerinin gösterdikleri eskiyi protesto mahiyeti taşıyan bu hareketlerine karşın eski parlamento binasının Müslüman-Türk mezarlığı üzerine yapılmış olduğunu bilmeyen sayın milletvekilleri var mıdır?

Oysa, söz konusu parlamento binası daha yapılması ile de Türk-Müslüman mezarlığının üzerinde konuşlandırılmış olup Müslüman-Türk Bulgaristan vatandaşlarının tarihi geçmişlerine, inançlarına ve bu günlerine yapılan bir hakarettir.

Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir Bulgaristan Meclisinde bulundukları halde Türk ve Müslüman mezarlığının üzerinde bulunan eski meclis binasına; Türk-Müslüman kimliği taşıyan milletvekilleri kendilerini Müslüman – Türk tebaanın oyları ile temsil ettikleri kimliklerine ve geçmişlerine saygısızca dedelerinin mezarları üzerinde tepinmekten geri durmadılar.

Bulgaristan’ının yeni nesil milletvekillerinin bu davranışlarını Komunizme ve eskiye dönmeme kararlarından dolayı BULTÜRK olarak tebrik ediyor, ayakta alkışlıyoruz. Onlarla birlikte milletvekili olarak Bulgaristan parlamentosuna giren Türk-Müslüman Milletvekillerinin halen dedelerinin mezarları üzerinde bulunan meclis binasına girerek bu durumu kabullenmelerini BULTÜRK olarak şiddetle reddediyor kendilerini kınıyoruz.

Meclisin açılış oturumuna en yaşlı Milletvekili Bayan Mika Zaykova başkanlık etti.

Mika Zaykova, Açılış konuşmasında en başta seçim sisteminin değiştirilmesini, ülkede ve yurt dışında tüm Bulgaristan vatandaşlarına seçme ve seçilme haklarının verilmesini istedi.

“Vatandaşın seçime katılamadığı bir ülkede demokrasi olmaz”, dedi.

Meclisin İlk oturumuna, mecliste temsil edilen partilerin tamamı katıldı.

240 Sandalyelik meclis sıralamasında 75 milletvekili ile birinci sırada yer alan siyasi parti GERB’in Genel Başkanı ve Başbakan Sn. Boyko Borisov hükümetin istifasını yeni oluşan meclise sundu. Kendisi Milletvekilliğinden de ayrıldığı için, oturuma katılmadı. Böylece Bulgaristan siyasal tarihine damgasını vuran GERB döneminin artık bitme yolunda hızla yol aldığını görmekteyiz.

240 sandalyesi bulunan mecliste, 51 milletvekili ile 2. Sırada yer alan;

“Var, Böyle Bir Halk” partisinin Genel Başkanı Sn. Slavi Trifonov’un, Covit-19 korona hastası olduğu için meclis açılışına şahsen değil video konferans yoluyla katılım sağladığı görüldü. Bu nedenle milletvekilliği yemin töreninde bulunamadığından halen yeminsiz milletvekilidir. BULTÜRK olarak Sayın Slavi TRİFONOV’a hastalığından dolayı üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Sakin bir tonla başlayan meclis oturumu, Bulgaristan siyasetine “taze bir nefes” aldırdı.

Yeni nesillerden oluşan meclisin Bulgaristan’ın politik yaşamını rahatlatması bekleniyor.

BULTÜRK olarak bizim de temennimiz güncel olarak bu yöndedir.

Açılışta yapılan konuşmalarda,

BULTÜRK (Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği) nin kuruluşundan bu yana yaptığı araştırmalar ve öngörülerinin Yeni Nesil Parlamento’da bulunan Sayın siyasi parti liderlerinin konuşmalarına yansıdığı görülmüş BULTÜRK’ün mücadelesindeki haklılığı ortaya çıkmıştır.

Konuşmalarda Cumhurbaşkanı Rumen Radev başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin “SEÇİM YASASI”nin mutlaka değiştirilmesi gerektiği üzerinde durdukları ve tarihe not düştüklerini tüm dünya gördü.

Mevcut “Seçim Kanunu” nun,

Bulgaristan halkının adalet ve eşitlik iradesine hizmette eksik kaldığı, ülkede demokratikleşme yoluna darbe vurduğu halde bir avuç kapitaliste, oligarşiye ve milli çıkarlarımızı kullanarak ticaret yapanlara hizmet ettiği bilinmektedir.

Seçim Yasası değişikliği üzerindeki konuşmalarda,

Önce iki turlu majoriter (en çok oy alan) seçim sistemine geçilmesi,

Dış ülkelerde bulunan Bulgaristan seçmenlerinin oy vermeleri sağlanarak gerekli sayıda seçim sandığı açılması,

Yurtdışında bulunan seçmen yoğunluğuna göre seçim bölgelerinin oluşturulması,

Yurtdışında bulunan seçmenlerin seçme ve seçilme haklarının sağlanması,

(Çifte vatandaşlarının seçme ve seçilme hakları yeniden gözden geçirilmesi)nı istediler.

Bu arada konuşmacılar tarafından;

Yeni Anayasa”da,

Hukukun üstünlüğü ’nün sağlanması istekleri gündemde sıcaklığını korudu.

Kısaca, 2020 protestolarıyla gündem olan Başsavcının istifası dahil tüm istekler yeni nesil meclisin gündeminde önemli bir yer aldı.

2020 rüzgarları, Başbakan Borisov’u ve hükümetini, ırkçı, faşist, Bulgar milliyetçilerini Bulgaristan’da siyaset sahnesinden aşağı attılar.

15 Nisan 2021 tarihinde,

Meclis kürsüsünden “suçlulardan hesap sorulacak”, “eski katiller devlet görevlerinden sökülecek” sloganları atılınca, mecliste milletvekillerinin tüyleri diken diken oldu. Bu durum karşısında Korkakların yürekleri titredi. Gözleri karardı, çıldırdılar ama ayağa kalkacak güçleri kalmadı.

Onları en çok korkutan. “Majoriter seçim!” sistemi ve çifte vatandaşlara sağlanacak olan seçme ve seçilme haklarıdır.

Katilleri koruyan yasal çadırların, komünist vesaik sisteminin bozulması!  Anayasa Değişikliği, Seçim Kanunu değişikliği, yurt dışında seçim bölgeleri kurulması!!! Yurtdışında partilere değil de kişilere oy vererek milletvekili seçilip Bulgaristan meclisine gönderilmesi gibi yenilikler Bulgaristan meclis kürsüsünden konuşulunca,

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı” yerinden fırlayarak kaçarcasına meclisi terk etti.

Zira, avanta muslukları tıkanacak olanlar köylerinde patates kazmaya gideceklerini düşünerek ve hesap günlerinin yaklaştığı korkusuna kapıldılar.

Kokmanıza gerek yok.

Bu dünyada herkes yaptıklarının hesabını verecektir, er ya da geç.

Şayet dürüstseniz halkın önünde dik durmaya devam edersiniz.

Bulgaristan’da bulunan azınlık ve Müslümanların yurtdışında ve ülkede verdikleri haklı mücadelede galip gelecekleri aşikardır. Bulgaristan halkı ve seçmenleri bu çarpık düzenden, budanmış seçim sisteminden mutlaka kurtularak, adaletli ve hakkaniyet ölçülerini kapsayan bir seçim sistemine sahip olacaktır.

Özlediğimiz, uğruna hayaller kurduğumuz yarınlar her zamankinden yakındır. Her gün yeni bir güneşin doğdu gibi yeni umutlarımız da yarınlarda gizlidir.

Yeni nesilden olan meclisten korkuları;

Sadece Türkiye’de 800 bin oy hakkı olan Bulgaristanlı çifte vatandaşları ile, Dünya genelinde 68 ülkede bulunan çifte vatandaş haklarına sahip Bulgaristanlıların seçmen güçleri yaklaşık 3 milyon civarında olmasıdır.

Bulgaristan dışında bulunan çifte vatandaşlar ile Avrupa Birliği tarafından gönderilen paraların kontrollerinden çıkmasıdır.

Ayrıca; Bulgaristan Meclisinde bulunan 240 sandalyeden yaklaşık 120 sandalyesinin çifte vatandaşlar ve azınlıkların hakları olmasıdır.

Yeni nesil mecliste seçim kanunu değişikliği İTN Milletvekili Sn. Toşko Yordanov’un önergesinde;

  • Yeni seçimlerin 2 turda ve majoriter (çoğulcu) sistemine göre yapılması ve
  • Anayasa değişikliği.
  • Seçmenlere göre sandık sayılarının güncellenmesi
  • Seçim sırasında video kayıt yapılması
  • Yurtdışında bulunan tüm Bulgaristan vatandaşlarına oyunu postadan gönderme hakkı tanınması
  • Her vatandaşa bulundukları yerlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması
  • Yeni Merkez Seçim Komisyonunun seçilmesi. İstekleri bulunmaktadır.

BULTÜRK’de yukarıda bahsettiğimiz gibi kuruluşundan bu yana içerisinde Sn. Toşko Yordanov’un önerisinde bulunan bu istekler ve daha geniş hakların Bulgaristan vatandaşları ile seçmenlerine verilmesi için azimle yılmadan kararlılıkla mücadele vermektedir.

        Yordanov konuşmasında

Yeni nesil meclisle birlikte Bulgaristan’da uygulanması düşünülen majoritar sistem sayesinde:

     Bulgaristan’ın mevcut 31 seçim bölgesi,  240 seçim bölgesine çıkacaktır.

 Sözkonusu 240 seçim bölgeleri;

      Bulgaristan’da ve Bulgaristan dışında nüfus, seçmen sayımı yapılarak seçmen bölgelerinin belirlenmesi sağlanacaktır.  

Seçim bölgeleri dağılımı yeniden düzenlenecektir.

Yürürlükte olan seçim kanunu ile yeni bir seçimin yapılmasını öneremeyiz.

Yeni sisteme geçilme ise seçimlerde yine usulsüzlük olacaktır.

Mevcut sistemle erken seçim yapılması anlamsızdır.

diyen Yordanov demecini şöyle bitirdi: 

“Sözünü ettiğim kanun değişiklikleri yapılmadan, majoriter (çoğulcu) seçim sistemine ve hele de erken seçime asla gidemeyiz.”

       İTN sözcüsü Sn. Toşko Yordanov’un önerdiği majoriter sisteme HÖH ve BSP dışında tüm siyasi partiler destek vermişlerdir.

BULTÜRK’ün ve Politik gözlemcilerin analiz sonuçlarına göre, meydana gelen anti-GERB tutumlu 45. Bulgaristan yeni nesil meclisindeki aritmetikte bir koalisyon hükümeti kurulması olanaksızdır.

Ancak; Bulgaristan’da güncel olarak “program hükümeti” kurulması gözlenmektedir.

Kurulacak “program hükümeti” göreve başladığında ilk icraat olarak,

Covidle mücadele,

Sağlık sistemini destekleme,

Eğitim ve öğretime okulları yeniden açmak,

Avrupa Birliği mali kaynaklarına güven vermek,

Bulgaristan ve yurt dışında nüfus sayımı yaparak yeni seçime hazırlanmak.

Bu hükümete bütün etniklerden ve bölgelerden temsilcilerin katılmaları zaruridir.  

Bulgaristan’da yapılacak olan yeni erken seçimlerin,

Yeni nesil meclis tarafından yapılacak reformlara göre,

Yurtta ve yurtdışında majoriter (çoğulcu) seçim sistemine göre yapılması dilek ve  temennilerimizle.

Tüm İslam alemi ile birlikte idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Ayının Bulgaristan’da bulunan Müslüman-Türk kardeşlerimize ve insanlık alemine hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Saygı ve muhabbetlerimizle,

Tüm okuyucularımıza teşekkürler.

Lütfen paylaşınız.