Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSI) demografik süreçlere ve nüfusa ilişkin verileri, 31 Aralık 2018 itibariyle Bulgaristan nüfusunun azalmaya ve yaşlanmaya devam ettiğini, bölgesel dağılımındaki dengesizliğin derinleştiğini, ortalama yaşam beklentisinin değişmediğini ve doğum oranında azalma olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan nüfusu, 7 milyon kişidir ve öncekinden % 0,7 daha azdır. Erkekler, nüfusun % 48,5’ini, kadınlar ise % 51,5’ini oluşturuyor. 1000 erkeğe 1060 kadın düşüyor. Erkeklerin 53 yaş altı nüfus içindeki payı, kadınlara kıyasla daha yüskektir, yaş arttıkça kadınların nispi payı artmaktadır.

Erkeklerde ölüm oranı, kadınlara göre daha yüksek

65 yaş üstü kadınların nispi payı % 24,8, erkeklerin ise % 17,7’dir. Bu fark, erkekler arasındaki ölüm oranının yüksek olmasından ve bunun sonucu olarak erkeklerde ortalama yaşam sürelerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 2018’in sonunda 65 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus 1,43 milyon kişi ya da nüfusun beşte biriydi.

2018 yılında 62,1 bin çocuk doğdu, bu sayı, bir önceki yıla göre % 2,7 daha azdır. 2018 yılında ölüm sayısı 108,5 bin, toplam ölüm oranı % 15,4 idi. Bir önceki yıla göre ölüm sayısı % 1,2 oranında azalmıştır.

Bunun sonucunda 2001 yılında 40,4 olan ortalama yaş, şimdi 43.8’dir.

Çalışma çağındaki kişiler, nüfusun % 60’ıını oluşturuyor

2018’de emeklilik yaşı artmasına rağmen çalışma çağındaki nüfus, neredeyse 48 000’e kişi azalarak 4,2 milyona geriledi.

Yaşlı nüfusun (65 ve üstü) payı, Vidin (% 29,6), Gabrovo (% 28,6) ve Kyustendil (% 27,3) bölgelerinde en yüksektir. Toplam 20 ilde bu pay ülke ortalamasının üzerinde bulunuyor. Yaşlı nüfusun payı Başkent Sofya (% 17,5) ve Varna ( 18,9) illerinde en düşüktür. 15 yaşın altındaki çocukların payı Sliven (% 18,5) ve Burgaz (% 15,6) bölgelerinde en yüksektir.

 

Kırcaali Haber

Reklamlar