Merkez Bankası verilerine göre Bulgaristan’ın brüt dış borcu, Temmuz ayının sonu itibari ile 35 milyar 611 milyon avro olup GSYİH’nın yüzde 62,7’sine tekabül ediyor.

Dış borç bundan bir yıl öncesine kıyasla 581,4 milyon avro artmış bulunuyor. Uzun vadeli borçlar 27 milyar 744 milyon avro olup brüt dış borç toplamının yüzde 78’ine tekabül ediyor.

Devlet yönetimi sektörünün brüt borcu 5 milyar 681 milyon avro olup GSYİH’nın yüzde 10’una tekabül ediyor ve 2019 yılının Temmuz ayına kıyasla yüzde 4,7 oranında (254 milyon avro) artış gösteriyor.

BNR

Reklamlar