Ekonomi

Bulgaristan’ın borcu GSYİH’nın dörtte biri kadar

Ulusal İstatistik Kurumu NSİ tarafından açıklanan ön verilere göre 2017 yılı için Bulgaristan’ın borcu 25 milyar 60 milyon leva /12,8 milyar avro/ tutarında olup GSYİH’nın yüzde 25,4’üne tekabül ediyor.

“Devlet yönetimi” sektöründe GSYİH’nın yüzde 0,9’una tekabül eden 920 milyon levalık /470 milyon avro/ bütçe fazlası mevcut. NSİ’nin istatistik bilgileri, AB’nin uyumlaştırılmış metodolojisine göre hazırlanıyor.

 

BNR