WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı Bulgaristan’da kirlilikten, kurumaktan, kanalizasyondan, kum ve çakıl üretiminden veya setlerle kapatılma tehlikesinden yoksun tek bir nehrin bulunmadığını iddia ettiler. Vakıf uzmanları, nehir etrafına kurulan setlerle kuş göçünü engellediğini vurguladılar. Su enerjisi kullanımı ise son 20 yılda Tuna ve kollarında balık çeşitliliğini %20 azalttı, Bulgaristan yok olan cinsleri veren Kırmızı Kitap’ta artık 50 tür balık bulunuyor. Onlardan 14’ünün cinsi tükeniş, 46’sı ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ülkede 325 nehir üzerinde 270 Su Elektrik Santrali kuruldu, yeni 200 santral için inşaat ruhsatı verildi.

 

BNR

Reklamlar