Haberler

Bulgaristan’da yeni sağlık sigorta modeline göre özel sigorta fonları kurulacak

Ulusal Sağlık Sigorta Kasası’nın (NZOK) tekelliği sona erecek. Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, ileride NZOK ile birlikte özel sağlık sigorta fonlarının da sigortacılık faaliyeti gerçekleştirmesini önerdi. Bakan, yeni sağlık sigorta modeli önerisinin tüm paydaşların katılımıyla kamuoyunda geniş çaplı tartışması gerektiğini düşünüyor.

Bakan, özel sağlık sigorta fonlarının, sigorta yapacakları kişileri sağlık durumlarına göre seçmelerine izin verilmemesini önerdi.

Özel sağlık fonlarının faaliyete başlaması için sağlık sigortası olan en az 500 000 kişi tarafından seçilmesi gerekecek. Sağlık sigortası olan vatandaşlara özel bir sağlık sigorta fonu seçmek için belirli bir süre tanınacak ve bu süre içerisinde bunu yapmadıkları takdirde sigorta primlerini NZOK’a ödemeye devam edecekler. Aynı zamanda sigortalılar, yılda bir kere arzu ettikleri halde sigorta kuruluşunu değiştirme hakkına sahip olacaklar.

Yeni sağlık sigorta sistemi modeline göre sağlık sigortası priminin yüzde 8 oranındaki tutarı korunacak. Uzmanların ifadesine göre bu tutar yeterli değildir, çünkü güvence fonu kurulması için de kaynak ayrılması gerekecek. Seçtikleri sağlık sigorta fonunun iflas etmesi halinde sigortalılar hiçbir bedel ödemeden hemen başka bir fona geçecek.

[the_ad id=”36021″]

Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova ve muhalefet partiler, devlet tarafından sigorta primleri ödenen vatandaşların ne olacağının belli olmadığına dair endişelerini dile getirdiler. Yeni sağlık sigorta modelinin tam olarak ne zaman uygulanmaya başlayacağı belli değil.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Mimi Vitkova, yeni sağlık sigorta modeli uygulanmaya başladığında Ulusal Güvence Fonu kurulması için kaynak ayrılması gerekeceği için şimdikine göre sağlık sistemine daha az kaynak yatırılacağını söyledi. Eski Bakan,”Her bir kuruluşun öngörülmeyen giderleri karşılamak için teknik giderler kalemi oluşturması gerekecek. Aynı zamanda sağlık kuruluşlarına temel sigorta kapsamındaki hizmetlerin fiyatlarını kendilerinin belirlemesi hakkı veriliyor. Bu yeni sağlık sigorta kuruluşlarının her bir sağlık kuruluşu ile anlaşma yapmasını gerektirecek. Bu, özellikle bu konuda deneyimi olmayan bir sistem için oldukça karmaşık bir süreç” diye yorum yaptı.

 

Kırcaali Haber