Belirli bir zaman  önce tartışılan  dolu ve diğer doğal afetlere karşı mecburi  sigortalanma fikrinin yerine, tarım üreticilerini telafi edecek bir Tazminat Fonu geçiyor.

Zemedelie Fonu müdürü  Vasil Grudev, BNR’ye konuşurken, bu fona katılmayacak tarımcıların bir doğal afet sırasında tümüyle yokedilen araziler için devlet yardımı isteme hakkı olmayacağını belirtti.

Fon, tarım arazilerinin en azından  % 30’u zarar gördüğünde yardımlar dağıtacak.İlk önce dolu sonucu zararlar, ertesi yıllarda ise kuraklık ve çırağ zararları karşılanacak.

 

BNR

Reklamlar