Hükümet, 7 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında nüfus ve toplu konut fonunun sayımının gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

7 Eylül – 17 Ekim döneminde İnternet yoluyla elektronik sayım kartları doldurulabilecek. 18 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında sayım süreci hanelere ziyaretle tamamlanacak. Nüfus sayımı yıl başlarında yapılmalıydı, ancak kötüleşen salgın durumu yüzünden ertelenmişti.

BNR

Reklamlar